Opce

Seriál praktického opčního obchodování – týden 17

Vážení čtenáři a obchodníci, díky několikadenní korekci na ceně zemního plynu jsme přehoupli portfolio zpět do plusových hodnot. Od minulého článku jsme díky poklesu BOIL vydělali zhruba 1000 Eur a outperformujeme BOIL o cca 6%.

Obr.1: Account Overview
Obr.1: Account Overview

Shrnutí týdne

Minulý týden přinesl velmi důležité změny na fundamentech z titulu počasí i produkce. Navíc se pomalu přesouváme do části roku, kdy CDD (cooling degree days) začínají klesat, HDD (heating degree days) velmi pozvolna růst, ale TDD (tedy součet CDD a HDD) jako celek klesají. To znamená, že máme před sebou zhruba 6-7 týdnů sezónně typicky rapidních nárůstů zasob. Trh toto samozřejmě očekává, neboť každý rok v těchto sedmi týdnech dochází k poklesu TDD a v ceně je to již započteno.

Novinky na fundamentech

Páteční obchodní seance vzala v potaz nová data o týdenní produkci a spotřebě zemního plynu (https://www.eia.gov/naturalgas/weekly) a obchodníci zareagovali poměrně silným výprodejem na zemním plynu. Podívejme se na aktuální data a porovnejme je s článkem, kde se zmiňujeme o teplotně očištěné rovnováze mezi nabídkou a poptávkou.

Při započtení posledních čísel došlo za posledních 17 týdnů k růstu zásob plynu o 258 Bcf (1157 Bcf nyní – 899 na počáku injection season). To znamená růst cca +2,16 Bcf denně. Porovnáním CDD za stejné období meziročně zjistíme, že průměrný týden byl o cca 6,64 CDD teplejší. Při koeficientu 0,142 (vztah mezi týdenním počtem CDD a powerburn, neboli spalováním plynu v plynových elektrárnách ) dostáváme odhad nárůstu denní spotřeby o cirka +0,95 Bcf vůči normálním teplotám. Z toho plyne, že nerovnováha ve prospěch nabídky se zvýšila od minule na + 3,11 Bcf. 

Pokud navíc provedeme podobný výpočet pouze na úrovni 4 posledních týdnů, nikoliv na úrovni 17 týdnů, pak nerovnováha ve prospěch nabídky za poslední čtyři týdny se pohybuje na úrovni + 3,49 Bcf, je tedy logické, že obchodníci poslali cenu plynu dolů i přes rekordně nízkou hladinu zásob.

Do určité míry nahrává shortařům i očekávaný vývoj počasí. První animovaný obrázek (pro animaci třeba na obrázek kliknout a zvětšit) níže ukazuje výhled na příštích 6 týdnů. Zde je vidět, jak postupně řídne hustota červené na více a více plochách. To znamená, že méně a méně ploch USA bude pokryto silnou nadměrnou teplotní anomálií. Čím sytější červená, tím je teplota vyšší proti normálu. Teplotní anomálie směrem k vyšším teplotám spotřebovává výrazně méně zemního plynu než teplotní anomálie směrem nižším teplotám vůči normálu (rozuměj 1 CDD  spotřebuje násobně (3-5x) méně zemního plynu, než 1 HDD).

Obr.2: Výhled teplot na příštích 6 týdnů
Obr.2: Výhled teplot na příštích 6 týdnů

Druhá animace níže je pak výhled na příštích 6 měsíců. Zde teplotní modely zatím naznačují, že by zima mohla být příznivá a ne příliš chladná. Jedná se ale stále o několikaměsíční odhad, takže je třeba jej extrémně diskontovat (je to však veřejně známá informace, kterou trh bere v potaz).

Obr.3: Výhled teplot na příštích 6 měsíců
Obr.3: Výhled teplot na příštích 6 měsíců

Nezapomínejme, že absolutní úroveň zásob je extrémně slabá a pokud se tyto dlouhodobé předpovědi počasí ukáží jako špatné – což se velmi dobře může stát – a přijde naopak krutá zima, zemní plyn má potenciál vystřelit silně vzhůru klidně ke 4 dolarům. Jiné a lepší informace než oficiální předpovědi počasí ale nemáme a z něčeho člověk vycházet musí. Dle těchto předpovědí by deficit zásob vůči 5ti letým průměrům, který aktuálně stojí na 589 Bcf, měl dosáhnout dna 7. září a od té doby se začít rychle zlepšovat napříč celou zimou. Jakmile se vrátíme s úrovní zásob na úroveň 5ti letých průměrů, citlivost ceny zemního plynu na neočekávané změny v HDD či CDD se rapidně zmenší.

Změny v portfoliu

V minulém týdnu nenastala žádná změna portfolia. Vypisovat put opce na UNG nemá takřka žádný smysl, neboť časové prémie jsou mizerné. Pomáháme si tedy alespoň 1 vypsanou call opcí KOLD se strikem 28, která nám supluje zatím funkci UNG put opce se strikem 22

Připomínám, že pro získání přístupu k výpisu z účtu (Portfolio Analyst) našeho modelového portfolia na zemním plynu prosím vyplňte Váš e-mail v kolonce pod článkem

Dále si dovolím připomenout, že již příští týden – konkrétně 4.9. od 20:00 budu vysílat online webinář na téma obchodování neefektivních ETF. Registrovat se můžete zde. Budu se na Vás těšit.