Indikátory

Technická analýza: Divergence

Dnes si konečně představíme divergence. Povíme si definici, jak je hledat, rozdělení, které indikátory se obecně k divergencím používají nejčastěji, jaký skýtají potenciál a hlavně, jak je obchodovat a jak je zakomponovat do svého obchodování.

[su_heading size=“15″]Divergence jsou běžné a skryté. Obě mohou být býčí i medvědí. [/su_heading]

Pro lehčí zapamatování a vizuální představu (níže na obrázcích) si je rozdělíme na trendové a protitrendové. Takže, pokud se snažíte zachytávat absolutní dno nebo vrchol a spekulovat na cenový obrat, zaměřte se především na základní divergence – protitrendové.

Pokud obchodujete ve směru trendu, skryté divergence vám mohou pomoci vstupovat na korekcích s vysokou pravděpodobností úspěchu nebo naopak, pokud v trhu již jste a vše se odvíjí vaším směrem, mohou posloužit jako potvrzení, že trend ještě neskončil.

Trocha teorie na začátek. Podle wikipedie divergence znamená jakési odchýlení, odchylku, vychýlení. V praxi to znamená, že cenová hladina v grafu vykazuje přesně opačné chování oscilátoru.

V praxi to může vypadat následovně 

1a – trh vytvořil nové high, 1b – indikátor MACD se ale zachoval naprosto opačně

– běžná divergence, která nám signalizuje short a my máme signál ke spekulaci na prodej

2a – ve směru trendu trhu dochází k odrazu od trendové linky, trh tvoří vyšší high, 2b – oscilátor MACD ale tvoří nižší low a chová se tak zcela opačně oproti cenovému grafu

– skrytá divergence ve směru trendu, signál k nákupu a spekulaci na long

Podmínky divergence

Pokud se stále budeme držet indikátoru MACD, divergence nastává přesně v tomhle momentě:

[su_list icon=“icon: check-circle“ icon_color=“#52de00″]
  • Označil jsem v indikátoru platnou divergenci. Proč až tam? Po nejvyšším bodě v indikátoru, kterou spojuji trendovou linkou, dochází ke snížení – označeno ✓ – potvrzení platné divergence a zároveň v tom momentě vstupujeme do trhu.
  • Druhou podmínkou je, aby cenová hladina grafu a cenová hladina indikátoru byla opačná. To je zde také splněno.
[/su_list]

Který oscilátor je na obchodování divergencí nejlepší?

Na tohle bohužel neexistuje jednoznačná odpověď. Někomu vyhovuje RSI, někomu MACD, další má rád Stochastic..

Jak můžete vidět, divergenci zachytí všechny oscilátory. Pokud byste ale testovali veškeré oscilátory na delším vzorku dat, zjistili byste, že některé indikátory se v různých tržních situacích mění tak, že například MACD zaznamená divergenci, RSI nikoliv a naopak.

Dvojité divergence

Občas se může stát, že se udělají dvě divergence za sebou. Nejčastěji se tak stává právě v případě běžné divergence, kdy spekulujeme na obrat trendu. Nebo ve skryté divergenci když je trend opravdu silný. Podívejte se na úplně první obrázek v tomto článku, tam je také skrytá divergence.

Obecně lze říci, že dvojité divergence jsou mnohem silnější než klasické. Horší je to ale s časováním vstupu, neboť v trhu nevíte, zdali přijde nějaká další divergence a mnohdy tak vstupujete ihned po té první.

Jak zakomponovat divergence do své strategie?

Pokud obdodujete diskréčně, určitě naleznete využití divergencí ve spojistosti s ostatními proměnnými jako například price action a obchodování na support a resistence úrovních.

Můžete také divergence testovat ve spolupráci s dalšími indikátory, například bollingerova pásma nebo klouzavé průměry.

Závěrem

  • Divergence mají mnohem větší váhu na vyšším timeframe
  • Vstupy do trhu na základě divergencí plánujte tehdy, až bude divergence platná
  • Nejedná se o svatý grál, ale v kombinaci s technickou analýzou vám mohou výrazně pomoci při časování vstupů do trhu
  • Testujte divergence a všímejte si častých scénářů