GDPR

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – The Royal Education EU s.r.o.

VAŠE DATA JSOU U NÁS V BEZPEČÍ

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje (dále v textu též označeny jako „data“). My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s plněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)..

Projekt quastic.cz je projektem společnosti (tj. správce osobních údajů):

The Royal Education EU s.r.o. se sídlem Váslavské náměstí 19, Praha 1, 11000, IČO: 01890174, DIČ: CZ01890174, zastoupená Zdeňkem Lomem Zaňkou

K vašim datům má tato společnost přístup, přičemž se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v tomto odstavci.

Kdo je správce?

Jsme tým společnosti The Royal Education EU s.r.o., se sídlem Váslavské náměstí 19, Praha 1, 11000, IČO: 01890174, DIČ: CZ01890174, zastoupená jednatelem Zdeňkem Lomem Zaňkou. Provozujeme webové stránky www.quastic.cz . Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jakými prostředky, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování  vašich osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info(zavináč)quastic.cz

PROHLAŠUJEME

Prohlašujeme, že jako společní správci vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména GDPR a zákona č. 110/2019 Sb.,  zákon ze dne 12. března 2019 o zpracování osobních údajů, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního titulu, a to především uděleného souhlasu, plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a plnění pro účely oprávněných zájmů;
 • Informace a přístup k osobním údajům: plníme v souladu s čl. 13 GDPR, ještě před zahájením zpracování vašich osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR např. čl. 15 Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům, čl. 16 Právo na opravu, čl. 17 Právo na výmaz („právo být zapomenut“),  čl. 18 Právo na omezení zpracování, čl. 20 Právo na přenositelnost údajů a  čl. 21 Právo vznést námitku. Rovněž, Vás informovujeme, že plníme čl. 19 Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto, níže specifikovaných účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje  (jméno a příjmení subjektu údajů), e-mail, telefon, případně korespondenční adresu, které nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupových údajů, hesla, prémiového obsahu, atd.).
 • Vedení účetnictví
  Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje, tj. (jméno a příjmení subjektu údajů)) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing
  Vaše osobní údaje (v rozsahu e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte (tj. vaše preference) v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení, novinek z trhů, informace o nových funkcích našich aplikací atd. Jste-li naším zákazníkem, zasíláme obchodní sdělení na základě vámi uděleného souhlasu a také z důvodu oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, 
které si pečlivě vybíráme, a kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Fastspring
Bright Market, LLC d/b/a FastSpring, 801 Garden St. #201, Santa Barbara, CA 93101, USA

Facebook
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Google
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Seznam
Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5

Zoho
4141 Hacienda Drive, Pleasanton, CA 94588, USA

Comgate
ComGate Payments, a.s., Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00 IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505

Tyto společnosti mohou pro účely zajištění svých služeb používat soubory cookies (viz. níže).
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Cookies

Naše webové stránky vyžadují ke správnému fungování cookies. Bez souhlasu s použitím cookies není možné se přhlásit ke svému účtu.
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: system(zavináč)quastic.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete protřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.
Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2019.