Opce

PF 2018 a přehled nejztrátovějších ETF za rok 2017

Svůj první příspěvek v novém roce chci pojmout jako takovou menší rekapitulaci a ohlédnutí za loňským rokem z pohledu ETF a zejména – jak asi již správně tušíte – za těmi, které v loňském roce příliš neoslnily. Právě ty nás tak trochu paradoxně zajímají nejvíce.

Nejprve se zaměřím na ty ETF, které nevyužívají žádnou páku.

Asi málokoho překvapí, že žebříčku nejztrátovějších ETF vévodí ty, které jsou navázány na volatilitu, resp. na index volatility VIX. Pokud jsem snad v předchozích článcích zmiňoval, že hladinu 10 lze brát jako pomyslný support, beru své tvrzení zpět :))  VIX v tomto roce dokonce dosáhl svého historického minima, když v listopadu spadl na hodnotu 8.56.

Pokud opustíme volatilitu, neméně zajímavý byl vývoj na zemním plynu, na což jsem ostatně upozorňoval již v tomto článku. Ceny plynu se propadly přibližně o 30%, avšak ETF/ETN jako GAZ či UNG zaznamenaly ještě výraznější poklesy. Projevil se naplno efekt contanga či nákladů za rolování futures kontraktů, chcete-li.

Nejztrátovější ETF za 2017 - bez páky
Obr.1: Žebříček 10 nejztrátovějších bezpákových ETF za rok 2017 (zdroj: etfdb.com)

Když přidáme páku…

Rozložení žebříčku se s pákovými ETF příliš nezmění, opět dominují fondy navázané na volatilitu, které následuje zemní plyn. Za zmínku ovšem stojí i páková ETF navázaná na určitý sektor (biotech, těžaře) či zemi/region (Čína, emerging markets,…). Pro účely srovnání jsou v tabulce tučně kurzívou vyznačeny nepákové ETF.

Nejztrátovější ETF za rok 2017
Obr.2: Žebříček 20 nejztrátovějších ETF za rok 2017, včetně pákových ETF (zdroj: etfdb.com)

Přesto, že ztráty těchto ETF jsou enormní a o výše uvedených ETF by se tak dalo uvažovat jako o vhodných kandidátech na obchod – dlouhodobý short, zdaleka ne všechny splňují kritéria pro obchodní strategie, se kterými vás budu seznamovat v dalších dílech tohoto seriálu. Jak vás jistě napadne, je zapotřebí, aby konkrétní titul splňoval ještě několik dalších požadavků s ohledem na likviditu (vyjádřenou např. denním počtem transakcí), dostatečného AUM (aktiva pod správou), zda jsou dostupné opce, apod.

Finální výběr vhodných kandidátů pro short obchody se nám tak poměrně výrazně zúží.

PF 2018

Ještě mi dovolte na závěr malé přání do nového roku – předně pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho úspěchů jak v soukromém, tak v profesním životě.

Bude to nepochybně zajímavý a možná i tak trochu přelomový rok, oslavíme desetileté výročí od finanční krize, s akciovými trhy na historických maximech. Jen málokdo si připouští, že by takhle spanilá jízda měla jen tak skončit a to ve mne evokuje jediné – ostražitost.

Spíše ale než zabývat se tím, co by mohlo korekci na trhu vyvolat, má daleko větší smysl popřemýšlet, jak se proti možnému propadu chránit a případně ho i využít ve svůj prospěch. Na trhu je naštěstí nepřeberné množství možností a nástrojů, které při správném použití umožňují vytěžit z potenciální příležitosti zajímavý výnos při omezené míře rizika.

Za sebe se maximálně vynasnažím, abych Vám v příštím roce v plánovaném pokračování mého seriálu zde na serveru quastic ukázal, jaké přístupy a investiční strategie, které ostatně využíváme i ve fondu Charles Bridge, jsou i pro volatilnější období zajímavé.

Jako obchodník obchodníkům Vám každopádně v novém roce přeji celou řadu zajímavých obchodních příležitostí, velkou dávku trpělivosti, málo chamtivosti a vždy mějte na paměti, že jediné, co na trhu můžeme kontrolovat, je riziko.