Investování

Dropbox chystá IPO akcií – stojí za pozornost?

Společnost Dropbox, jeden z největších poskytovatelů cloudových úložišť, chystá uvedení svých akcií na burzu, tzv. IPO.

O co přesně jde?

IPO je zkratka Initial Public Offering. To je první uvedení akcií na veřejný trh, kdy se a s akciemi začíná obchodovat.

Jaké jsou hlavní důvody pro IPO?

Hlavní jsou dva. Prvním je potřeba získat další kapitál pro budoucí rozvoj firmy, druhým pak snaha zakladatelů a prvních investorů realizovat alespoň část svých zisků. Akcie získají likviditu.

Porovnejte dva postupy: „Podívejte, mám tady super firmu, jmenuje se Dropbox. Cením si ji na částku 10 miliard, chci vám prodat větší podíl“. Než takového investora najdete, může to trvat dlouho. Zatímco po uvedení akcií na burzu je to mnohem snazší. Stačí zadávat příkazy k prodeji akcií. Analogické je to i ze strany potenciálních zájemců o investici. Hospodaření firmy je ze zákona dostupné. Stačí je prostudovat a poté případně zadat příkaz na koupi.

Mimo tyto dva je zde třetí faktor – větší transparentnost a důvěryhodnost – veřejně obchodovatelné společnosti podléhají přísnějším regulacím, například pokud jde o účetnictví nebo vykazování hospodářských výsledků.

Řada lidí sní o trefě do akcií IPO, ale neuvědomuje si jeden zásadní konflikt. Stávající investoři chtějí prodat za co nejvyšší cenu. Noví investoři, chtějí koupit co nejlevněji. I když společnost vydá požadovaný Prospekt emitenta se všemi nezbytnými informacemi, stávající investoři mají množství legálně získaných insider informací navíc. K tomu ještě připočtěte skutečnost, že nyní společnosti připravují IPO až v pozdější fázi vývoje než bývalo zvykem před 20 lety. Výsledkem je velký pokles zhodnocení akcií po IPO.

Investor, který nakupuje takové akcie, by měl hlídat lock-up období, kdy původní investoři získávají možnost prodávat předem daný maximální počet akcií.

Nyní k samotnému Dropboxu.

Jde o společnost nabízející jednoduché sdílení dat a souborů mezi uživateli (také s ním pracuji). Zmíněný Prospekt emitenta je zde. Cena by měla být stanovena do týdne či deseti dní, obchodovat s akciemi by se mohlo koncem měsíce. Soukromými investory byla společnost Dropbox oceněna na 10 miliard dolarů.

Hospodaření společnosti:

V roce 2017 tržby činily 1,1 miliardy dolarů (885 mil. v roce 2016 a 604 mil. v roce 2015). Za růstem tržeb stojí rostoucí počet platících uživatelů (z 6,5 milionu v roce 2015 na 11 milionů v roce 2017). Průměrná tržba na zákazníka se v letech 2015 – 2017 téměř nezměnila. Poměr P/S vychází 9 (Google má 7, Facebook 13).

Následující graf je z prospektu emitenta:

dropbox ipo

Společnost je ztrátová, i když provozní ztráta klesá. Z 306 miliónu USD v roce 2015 na 114 v roce 2017.  Ztráta klesá i navzdory rychle rostoucím nákladům na výzkum a vývoj + marketing. Do výzkumu a vývoje směřuje 45 % nákladů, 36 % jde do marketingu.

Hlavními aktivy jsou finanční prostředky (430 mil. USD) a technické vybavení za 342 mil. USD (převážně datová centra). Nehmotný majetek představuje pouhých 116 mil. USD.

I přes dosaženou ztrátu a díky modelu předplatného je společnost z pohledu peněz samofinancovatelná. Například odpisy (182 mil. USD) jsou větší než provozní ztráta, část odměn (165 mil. USD) je vyplácena v akciích. Prozvoní cash flow bylo v posledních 3 letech vždy kladné. V roce 2015 bylo +15 mil. USD, v roce 2016 +252 mil. USD, v roce 2017 již 330 mil. USD.

Volné finanční prostředky Dropbox využívá buď k investicím nebo k odkupu opcí od zaměstnanců. Společnost oznámila, že v nejbližších letech neplánuje žádnou výplatu dividend.

Rizika

Největším rizikem dlouhodobého vývoje je konkurence ze strany společností jako jsou Apple, Google nebo Microsoft, které se také angažují na trhu cloudových služeb. Tyto firmy disponují řádově většími volnými finančními prostředky, které mohou investovat do vývoje vlastních cloudových služeb.

Co se týče vývoj ceny akcie, vývoj po IPO je nevyzpytatelný. Na začátku bude hrát hlavní roli sentiment, ne fundamenty. Podívejte se například na akcie společnosti Snap, provozujíc službu Snapchat. Před pár dny uplynul 1 rok od IPO. Cena při IPO byla 17 USD. První den cena akcie začala na 24 dolarech a vystoupala k 30 dolarům. Před měsícem byla pod 14 dolary. Nyní je na 17,5 dolarech. Zhodnocení si spočítejte sami. Ti, co koupili v euforii první den obchodování (mimochodem, v ten den se statisticky zobchodovala TÉMĚŘ KAŽDÁ nově emitovaná akcie), splakali nad výdělkem.

Závěr

Dropbox je zajímavá společnost s kvalitním produktem, z mé zkušenosti nejkvalitnějším na trhu. Nicméně IPO je vždy riziko již ze své podstaty a tak bych se mu v první fázi vyhnul a počkal si až na budoucí vývoj. Pokud chcete srovnání z oboru, v lednu 2015 vstoupila na trh společnost BOX, která poskytuje stejné služby.