Investování

Vstup uber na burzu: záznam webináře a shrnutí

V pátek 10.5. proběhlo IPO společnosti Uber. Jedná se o jedno z největších IPO historie, tak jsem si jej nemohl nechat ujít a podíval se na něj podrobněji. Ve čtvrtek jsem měl webinář, kde jsem rozberal jeho detailní analýzu. V tomto článku najdete jak výtah z webináře, tak kratší popis prvního dne.

Záznam webináře o IPO společnosti Uber

Webinář jsem měl 9., protože ten den měl podle kalendáře NYSE na burzu vstupovat. Nakonec se s ním obchodovalo až 10., což ale na obsah a informace na webináři nemá vliv. Informačně byl velmi obsáhlý, krátký úvod k IPO obecně a pak jsme šli na Uber. Rozhodně dororučuji pustit si spíše záznam, do článku se vše zdaleka nevešlo.

Jak vypadal první obchodní den IPO Uber?

Z mého pohledu byl zájem o obchodování takový, jaký měl být. Na první obchod se čekalo několik hodin a akcie uzavřela s propadem o více než 7%. Což není standardní a jedná se podle odhadů o jeden z 10 největších propadů v historii a to při pohledu na IPO globálně. Osobně jsem to nezkoumal, ale propad je to velký. Neříkám, že jsem to čekal, ale s ohledem na kvalitu společnosti se nedivím, z dalších řádků (nebo z webináře) pochopíte sami.

IPO, zkratka Investore Přestaň Obchodovat?

Vstup společnosti na burzu probíhá jako tzv. IPO, tedy Initial public offering. Technicky jde o první uvedení akcií na finanční trhy spojené s emisí nových akcií. 9.5. byly akcie Uber upsané na NYSE, dnes 10.5. na NASDAQ a 10. květen byl pro Uber také prvním obchodním dnem.

Obchodování IPO nikdy nepatří k bezpečným investicím nejen v případě Uberu, proto je lépe se obchodování IPO vyhnout, rizika jsou opravdu velká, především proto, že většina IPO jsou zadlužené nebo ztrátové společnosti.

IPO v historii a dnes

Co vede firmu k tomu, aby upsala akcie a stala se veřejně obchodovanou? Důvodů je více. Zaprvé je to jeden ze způsobů, jak můžou stávající investoři odejít z firmy a realizovat svoje zisky, burza zajišťuje likviditu jejich akcií. Další důvod je, že si firmy chodí na burzu pro nový kapitál a v neposlední řadě jde o jisté zvýšení prestiže, transparentnosti a důvěryhodnosti.

Ve srovnání s dřívější praxi však došlo k jistému posunu, a to v tom, že průměrná hodnota IPO ve srovnání s minulostí je dnes řádově vyšší. Například Google byl v 2004 2004 při jeho IPO oceněn na 26 miliard, Dropbox v roce 2018 na 10 miliard. Srovnejte třeba z Amazonem v roce 1997 a valuace na 437 milionů USD. Uber je z tohoto pohledu ještě úplně někde jinde, protože byl occeněn na 90 miliard. V nejbližší minulosti měl dražší IPO jenom Facebook, ten byl v roce 2014 oceněn na 104 miliard. Proč tomu tak je? Ve srovnání s minulostí chodí dnes na burzu firmy ve zralejší fázi vývoje a také že první investoři berou investici více dlouhodobě. Neplánují v brzké době odprodávat svoje podíly, ale očekávají vyšší výnosy. Dalším příznačným rysem současné doby je fakt, že stále více firem jde na burzu s tím, že svůj provoz financují dluhem a jsou vysocé ztrátové. A Uber není výjimkou.

Prospekt emitenta – základní informace

Prospekt emitenta (zde je pro Uber) je důležitý dokument, který by měl investorovi pomoci s oceněním společnosti. Co mě přišlo na první pohled zajímavé je to, že Uber není provozovatel taxislužby (nepřekvapí) ani aplikace pro zprostředkování taxislužeb (trochu překvapí). Uber je podle klasifikace „Software určený k prodeji široké veřejnosti“, což už hodně překvapí. Důvodem je to, že nemají zaměstnance, ale jsou zprostředkovatelé a dodávají software pro spojení mezi taxikáři a klienty. A z tohoto pohledu je jeho největším konkurentem Microsoft.

Celý prospekt společnosti má více než 400 stránek, ale jak jej ohodnotil Financial Times, je to dokument plný právnických frází a výčtu rizik, ale nedočtete se v něm, proč je společnost oceněna na neuvěřitelných 90 miliard dolarů, když nedokáže generovat zisk a je v kumulované ztrátě cca 12 miliard dolarů. Největší perličkou je ale to, že firma sama varovala, že dost možná jejich business model nikdy ziskový nebude.

Uber, jeho ocenění, rizika a příležitosti

Čistý zisk Uberu za rok 2018 byl 1 miliarda. Má to ale 2 ALE. Zaprvé byla EBITDA -1,85 miliardy USD, a to je pro investora důležitější informace, neboť EBITDA lépe ukazuje schopnost firmy financovat svůj provoz. Zadruhé v rámci provozního hospodaření je zaznamenán mimořádný příjem téměř 5 miliard, který investoři obvykle neberou v úvahu. Nepodařilo se nám však dohledat, za co firma tuto částku utržila. To není podstatné. Podstatné je, že tento příjem s nejvyšší pravděpodobností nesouvisí s provozováním businessu jako takového. Co je tedy největší devízou Uberu? Je to růst. Od roku 2016 vzrostl počet uživatelů Uberu téměř pětinásobně z 19 milionů na 91 milionů. Nakonec však i tato informace hraje z mého pohledu proti Uberu, protože na finančních výsledcích Uberu se tento růst nepodepsal nijak. Čísla jsou stále stejně červená a nutno říct, že tento růst taky nemůže trvat donekonečna. Téměř ve všech zemích, kde Uber působí, má větší než 65% podíl na trhu. A skrz partnerské sítě je prakticky všude, kde může být.

Pojďme si tedy shrnout rizika, protože těch je v businessu Uberu celá řada. Zaprvé i přes tuto globální dominanci je realitou, že 24 % ze všech tržeb je jen z 5 měst – New York, Los Angeles, Sao Paulo, Londýn a San Francisco. Z toho vyplývá, že v případě nějakého legislativního zásahu, může Uberu v krátkém čase velmi výrazně spadnout cash flow. Tedy regulace ze strany měst. Podobně je riziko pro Uber případná regulace ze strany letišť, jelikož 15 % cest je z nebo na letiště. Dalším rizikem jsou probíhající soudní spory nejen ze státními orgány v USA, ale také s vlastními řidiči, kteří se domáhají statutu zaměstnanců. Za třetí, co už jsme říkali, firma je dlouhodobě ztrátová a operuje se záporným cash flow. Je tedy existenčně závislá na externím financování a tyto penězovody můžou dřív nebo později vyschnout. A konečně rizikem je také to, že firma nemá absolutně žádný moat. Žádnou trvalou konkurenční výhodu. Nemá chráněné know-how, patenty ani výjimečné manažery. To, co Uber má je především velikost této firmy a to, že je mediálně známá. Já mám ale rád moat, takže toto mi nestačí.

Shrnutí IPO Uberu – koupit nebo ne?

Co říct závěrem? Jelikož neposkytujeme finanční poradenství a veškeré naše materiály jsou pouze pro edukativní účely si závěr musíte udělat sami, ale já sám budu stát bokem. Nejsem analytik, takže se nesnažím předpovídat budoucnost, ale pracovat s fakty. Pokud by u Uberu došlo k výraznému růstu, nedávalo by to logiku. Trh dokáže být iracionální a pokud bude, vůbec mi nebude vadit, že v tom nebudu. Investoce do Uberu mě osobně smysl nedává.

Na závěr ještě pár rad. V procesu investičního rozhodnutí je si třeba vypěstovat několik vlastností a jednou z nich je schopnost poodstoupit. Jakékoliv investiční rozhodnutí dělat vždy po důkladném zvážení s čistou hlavou a bez předsudků. Jako investory nás mají zajímat pouze skvělé společnosti za dobrou cenu. Nestačí skvělé businessy, nestačí ani byznysy za dobrou cenu, musí se sejít oba faktory současně. Nákup Uberu z tohoto pohledu přirovnávám k nákupu kavárny na náměstí například v Náchodě za 20 milionů. Nedává to smysl.