Investování

Z knihy Big Mistakes – „Jsem génius!“

Před dvěma týdny jsem napsal první výňatek z knihy Big Mistakes: The Best Investors and Their Worst Investments. Byl věnován Benjaminu Grahamovi.

Chyba „Jsem génius!“

Dnes přestavím chybu „Jsem génius“. Toto je velmi častá chyba, nejčastější u drobných investorů, ale nevyhýbá se ani špičkovým. I ti dokáží podlehnout sebeklamu vlastní geniality.

Klasickým příkladem nachytaných špičkových profesionálů je John Meriwether a jeho společníci ve fondu Long term Capital Managment (LTCM). Ti přitáhli do vedení tohoto fondu nejlepší mozky té doby. V prvních letech od založení fondu dosahovali nevídaných zisků. Potom přišla ruská krize a vše bylo jinak. Doplatili na to, že si mysleli, že jejich modely jsou 100 % bezpečné a umějí řídit rizika, že počítají úplně se vším.

Na nečekanou událost lidé reagují nečekaným způsobem, trhy se nechovaly ani podle fundamentů, ani podle zdravé logiky, na čemž byly postaveny scénáře fondu. Tento faktor nebyli schopni do svých modelů zahrnout, a to se jim stalo osudným – denní ztráty byly několikanásobně větší, než jaké připouštěly jejich modely pro katastrofické scénáře.

Protože se jednalo do té doby o krach historických rozměrů, který ohrožoval globální finanční systém, na záchranu fondu musel internovat i Fed.

Pokud jde o drobné investory, ti mají něco podobného. Úspěchem se pochlubí skoro každý, neúspěšnou investicí málokdo. Lidé zlehčují své neúspěchy a zveličují úspěchy.

Vyhodnocení investic často vypadá následovně: když se investice nepovede, může za to shoda negativních okolností. Když se vydaří, je to tím, že daný investor je génius. A to i v situaci, kdy zhodnocení investice bylo dosaženo díky déle trvajícímu býčímu trhu.

Uvědomte si, že trhy neodměňují jen za to, že jste chytří. Vždy je potřeba ještě něco, inteligence v investicích je totiž relativní, nikoliv absolutní. Vyšší IQ může být sice výhodou, ale negarantuje lepší výsledek.

Závěr

Nesmíte zpychnout. Musíte si připustit, že nejste neomylní, že nevíte vše a zároveň nezanedbávat vzdělávání.