Investování

Kdo je akciový investor Petr Čermák?

Na příští týden jsme pro vás připravili hned dva rozhovory se dvěma skvělými investory.

Prvním je Daneil Gladiš, který v ČR patří již mezi legendy. Založil první český hedge fond Vltava a výrazně překonává akciový index S&P500.

Druhým je Petr Čermák, který nedávno vydal svou první knihu Investování do akcií. Petr není (zatím) tolik známý jako Daniel, ale přesto patří mezi investory, které stojí za to sledovat! V tomto článku vám jej představím v rozhovoru, který jsme spolu připravili. Pod ním též najdete registraci na video rozhovor s Petrem i Danielem.

Jak dlouho se věnuješ finančním trhům? A speciálně hodnotovému investování?

Investováním do akcií jsem se začal zabývat cca před 16 lety. Na akcie jsem poprvé narazil na střední škole, ale spíše jen okrajově. Znovu jsem se s nimi setkal až v prvním ročníku na vysoké škole na informatice. To jsem se o ně začal zajímat mnohem více. Nakonec mne zaujaly natolik, že jsem opustil informatiku a přešel na finance.

Kde jsi na začátku sbíral informace?

Začátky byly pouze o četbě. Snažil jsem se zorientovat v pojmech a v různých přístupech k investování. V ČR tou dobou nebylo příliš mnoho literatury o investování do akcií. Spíše se jednalo o akademické knihy vysvětlující základní pojmy. Proto člověk musel hledat na internetu a v zahraničí. Prostudoval jsem celou řadu různých investičních přístupů. Neustále jsem hledal „svatý grál“ investování. Jeden přístup, který by kraloval nad všemi ostatními a byl „nejlepší“. Až po čase jsem zjistil, že nic takového neexistuje.

O svatý grál se snaží mnoho investorů. Proč sis vybral zrovna cestu hodnotového investování?

Na finančních trzích lze vydělat peníze různě. Každému vyhovuje jiný přístup. Některé přístupy mají větší šanci na úspěch, jiné menší. Mne nejvíce vyhovuje value/hodnotové investování. Je logické, smysluplné, relativně jednoduché (nikoliv však snadné) a je v souladu s mým konzervativním investičním profilem. Navíc je prověřeno desítkami let praxe. Poprvé s ním přišel Benjamin Graham před více než osmdesáti lety. Jeho myšlenky následně úspěšně použily v praxi stovky až tisíce investorů po celém světě. Díky value investování se z malého chlapce z Omahy stal druhý nejbohatší muž planety (Warren Buffett). A to jen díky investicím do akcií. Lepší „reklamu“ asi nenajdeme.

Kdy a za jakých okolností jsi si uvědomil, že hodnotové investování je ten pro tebe optimální přístup k trhům?

Asi po roce studování různých přístupů. Jakmile se mi dostala do ruky kniha Benjamina Grahama Inteligentní investor, tak mne hned bylo jasné, že jsem narazil na přístup, který jsem hledal. Nakupovat akcie za méně, než je jejich skutečná hodnota. Vždy požadovat tzv. bezpečnostní polštář, který chrání investora před chybami v jeho analýze či před neočekávanými překvapeními, které nám může připravit budoucnost. Vybírat investice s asymetrickým poměrem výnos/riziko. Tzn. Když se naplní negativní scénář, neztratím mnoho. Ve všech ostatních případech vydělám výrazně více, než kolik riskuji.

Jakmile jsem našel směr, tak jsem se jím vydal. Četl jsem vše, co souviselo s value investováním či value investory. Mou pozornost přirozeně poutal především Warren Buffett, ale i jiní (např. Seth Klarman, Walter Schloss, Prem Watsa, Irving Kahn, Michael Price, Marty Whitman, David Dreman, Francis Chou, Peter Cundill, David Einhorn, a další). Jakmile jsem měl pocit, že jsem získal dostatek vědomostí a znalostí, tak jsem začal opatrně investovat.

Každý sektor má svoje, nestačí jen číst výkazy, čísla je třeba si umět zasadit do celkového obrazu. I Peter Lynch prohlásil, že nerozumí biotechnologiím, proto do nich neinvestuje. Máš nějaké sektory, kterým se vysloveně vyhýbáš? A proč?

Vyhýbám se finančnímu sektoru, a to ze tří důvodů. Nezamlouvá se mi podnikatelský model většiny finančních institucí, kdy fungují s malým množstvím vlastního kapitálu a s obrovským množstvím cizích zdrojů. Stačí jen malá chyba a celý kapitál akcionářů je vymazán. To je riziko, které nehodlám podstupovat. Finanční instituce navíc mají trošku jiné účetní výkazy. V neposlední řadě je to pak transparentnost. Finanční krize v roce 2008 mne v mém názoru jen utvrdila. To samozřejmě neznamená, že finanční sektor ve svém portfoliu vůbec nemám. Ale pouze zprostředkovaně. Například skrze investice v indexových fondech či Berkshire Hathaway. Ale jednotlivým akciím se raději vyhýbám.

Dále se vyhýbám biotechnologiím, části technologických firem či některým průmyslovým konglomerátům, jimž nerozumím. Jakmile nechápu, jaké produkty vlastně firma prodává a z čeho jí plynou její tržby a zisky, tak se jí vyhýbám. Stejně tak firmám, kde netuším, co budou vyrábět za 5-10 let. Nejenže u nich nejsem schopný odhadnout jejich tržby a zisky, ale dokonce ani to, zda tu za 10 let ještě budou. Velký pozor si dávám i na oblast retailu, což je velmi těžká oblast podnikání. Nevyhýbám se jí úplně, ale dávám si na ni velký pozor.

Proč si komplikovat život s výše uvedenými společnostmi, když nemusím. Možná bych je dokázal pochopit, ale zabralo by mi to tolik času, že to nestojí za námahu. Na světě jsou tisíce jiných akcií, do nichž lze investovat, a kterým lze často porozumět mnohem rychleji.

Mohl bys nám prosím nastínit, jakým způsobem postupuješ při výběru a fundamentální analýze akcie?

Nejprve z tisícovek různých akcií ve světě vyberu užší okruh těch, které by mohly být podhodnocené. To provádím na základě tzv. screeningu, kdy vyfiltruji akcie dle vybraných ukazatelů fundamentální/finanční analýzy (např. P/E, P/B, ROE, ROA, Debt/Equity, a další). Následně procházím jednu po druhé a dělám hloubkovou kvantitativní fundamentální analýzu. Nakonec mi zůstanou jednotky až desítky akcií, které prošly mým filtrem. Otevřu si jejich výroční zprávy a snažím se pochopit jejich podnikání. Jakmile se mi to povede, tak se je snažím ocenit a určit rozpětí jejich vnitřní hodnoty. Potom se podívám na burzu na tržní cenu. Pokud je pod úrovní vnitřní hodnoty, potom nakupuji. Pokud není, jdu dál, případně zařadím firmu na tzv. watch list. Ve watch listu pravidelně sleduji, zda tržní cena nepoklesla pod můj odhad vnitřní hodnoty.

Dále hledám příležitosti v portfoliích jiných významných value investorů. V USA musí většina fondů zveřejňovat každé čtvrtletí struktury svých portfolií. Člověk tak může prozkoumat jejich nákupy a prodeje za poslední tři měsíce. Když mi předvýběr udělají ti nejlepší value investoři světa, tak proč toho nevyužít. Následně se snažím pochopit důvody, proč firmu nakoupili a přirozeně ji opět ocenit. Pokud se mi to podaří, firmu ocením a zjistím, že je podhodnocená, tak nakupuji. Pokud nepochopím důvody nákupu, nepochopím podnikání firmy, její produkty nebo ji nedokážu ocenit, tak jdu dál.

Měl jsi v investování někdy krizi? Máš nějaké doporučení jak ji překonat?

Každý investor se dříve či později ocitne v situaci, kdy jeho akcie prodělávají a on se dostane pod psychický tlak. Začne pochybovat, zda neudělal chybu, zda neví trhy více než on, zda by neměl raději vše prodat a zabránit dalším ztrátám. Mně se to přirozeně také několikrát stalo. Můj recept je v takovém případě disciplína.

Předně si vždy připomenu svůj dlouhodobý investiční horizont. Investuji na několik let až desetiletí a ne na několik měsíců. Člověk by se měl snažit, aby nepodléhal emocím. To se samozřejmě vždy snadno řekne, ale realita bývá často zcela odlišná. Můžeme se psychicky připravovat sebevíc, ale dokud si skutečně neprojdeme jednou či dvěma krizemi, tak ve skutečnosti můžeme jen odhadovat, zda si zachováme chladnou hlavu. Já sám jsem byl například v roce 2009 natolik paralyzovaný, že jsem nekoupil tolik akcií, kolik jsem měl. A to i přes veškerou psychickou přípravu. Jakmile si připomenu investiční horizont, tak se snažím striktně držet nastaveného investičního procesu, který mám již několik let stejný. Byl nastavený v době, kdy jsem nebyl pod psychickým tlakem. Racionálně jsem uvažoval a investičnímu procesu tudíž mohu věřit. V neposlední řadě si znovu projdu analýzy jednotlivých akcií, zda jsem někde neudělal chybu. Nic lepšího bohužel nemám.

Kolik společností máš ve svém portfoliu? Jedná se pouze o firmy kótované na amerických burzách? Jak si Tvoje portfolio vedlo v letech 2008-2010?

V čase se to mění. Jsou to jednotky až desítky. Mám ale například nakoupené i nějaké indexové fondy (resp. ETF). Záleží na tom, kde zrovna najdu dostatečně atraktivní investiční příležitosti. Mám veskrze dva druhy firem, které nakupuji. Akcie hluboko podhodnocených firem nevalné kvality, kde hodně diverzifikuji. Má pozice většinou nepřekročí 1 % portfolia. Potom akcie kvalitních firem s dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodou, které mohu držet několik let. Těch přirozeně není ve světě mnoho. Pokud se mi je podaří objevit, a jsou navíc dostatečně podhodnocené, tak jsem připravený nakoupit ve větším objemu, většinou za 5 % portfolia. Ve výjimečných případech až 10 %. Hledám příležitosti po celém světě. Ale primárně v Evropě a v USA.

Portfolio si v době finanční krize 2008 vedlo přirozeně špatně, jako většina ostatních. Pokud člověk nespekuloval na pokles akcií, tak jej v podstatě nic nezachránilo. Já měl naštěstí tu výhodu, že jsem měl velkou část portfolia v hotovosti. Díky tomu nebyly ztráty příliš bolestivé. Bohužel jsem však neměl dostatek kuráže, abych se v roce 2009 a v letech následujících plně zainvestoval. Jsem konzervativní investor. Ale jak řekl jiný value investor Joel Greenblatt: „pokud neztratím peníze, tak všechny ostatní varianty jsou již jen dobré.“

Napsal jsi skvělou knihu, podle mě nejlepší na českém trhu. Co tě k tomu vedlo?

Děkuji. Chtěl jsem trochu pomoci začínajícím investorům, kteří se snaží zorientovat v různých investičních přístupech, podobně jako jsem se já snažil zorientovat před 16 lety. Myslím, že většina českých investorů je konzervativní a value investování by jim tudíž mohlo vyhovovat. Snad jim kniha Investice do akcií – základy value investování pomůže v začátcích a value investování se dostane do širšího povědomí v ČR i na Slovensku. Pokud by chtěli více informací, potom se mohou podívat i na můj web www.investicedoakcii.cz.

Rozhovor s Petrem Čermákem zveřeníme v úterý 11.12.a bude zaměřen především na to, jak se investování prakticky věnovat. S Danielem Gladišem bude rozhovor zaměřen na současnou globální ekonomickou situaci. Zaregistrujte si svůj předvánoční dárek, věřím, že bude stát za to! Stačí vyplnit formulář niže.