Autor Tomáš Vaněk

Specializace Tomáše jsou automatické strategie (AOS), s nimiž se poprvé setkal v roce 2011. Svoje vlastní AOS si nejprve v roce 2013 nechal programovat, aby následně objevil StrategyQuant. Ten umožňuje vytvářet AOS i bez programování. Tomáš své první profitabilní AOS vytvořil již koncem roku 2014 a od roku 2015 je zpřístupňuje dalším uživatelům na MQL marketu. V roce 2017 se pak stal členem StrategyQuant týmu. Má na starost péči o české klienty a studenty a také chod některých serverů ve StrategyQuantu. Dále je členem R&D týmu, který se zabývá zkoumáním nových metod stavby strategií.