Základy obchodování

Profit target a stop loss

Pokud s obchodováním teprve začínáte, určitě jste již slyšeli o profit targetu (PT, někdy se mu říká take profit, TP) a stop lossu (SL) na různých diskuzních fórech, v článcích, videích a podobně.

Definice Profit Targetu:

Profit target je námi nastavená cena (místo) na grafu, kde plánujeme ze svého obchodu vystoupit. Pokud nastavíme PT na cenu 100 a trh se k té ceně dostane, obchod se automaticky ukončí s předem definovaným ziskem.

Definice Stop Lossu:

Stop loss představuje maximální možnou ztrátu, kterou chceme v daném trhu akceptovat. Pokud nastavíme SL o velikosti 50 bodů a trh půjde proti nám a urazí například ještě dalších 100 bodů, my obdržíme předem definovanou ztrátu pouze 50 bodů, neboť jsme tak nastavili náš SL. SL může být ve výsledku ovlivněn skluzem, o kterém jsme si již psali, ale ten obvykle není nijak zásadní a tak se ve většině případů liší maximálně o pár bodů.

Nejlépe to vystihuje následující obrázek

stop loss a profit target

Situace: Prodáváme na ceně 1.18372 a pokud se cena dostane k úrovni našeho SL, automaticky z trhu vystupujeme s předem definovanou ztrátou. V případě, že se cena dostane k úrovni našeho PT, inkasujeme zisk.

Použití stop lossu v praxi

V praxi se nejčastěji setkáte s tezí, že stop loss je nejlepší umístit do “logických míst”, co to ale znamená v praxi?

stop loss v praxi

Všimněte si, jak jsem stop loss umístil nad úroveň high swingu. Při downtrendu se tvoří neustále nižší a nižší high, předpokládáme tedy, že cena by měla stále klesat a proto posunutí stop lossu nad úroveň posledního high je častý krok.

Někteří obchodníci svůj stop loss umišťují také nad S/R úroveň s dostatečným místem pro potřebné “dýchání trhu”. Abychom si rozuměli. Při stanovování SL musíme brát v potaz přirozené tržní pohyby a jeho dynamiku. Trh při svém pohybu potřebuje dýchat, proto při příliš malém SL riskujeme, že se cena dotkne našeho malého SL v rámci přirozeného “dýchání” a poté bude pokračovat naším směrem, ale bez nás na palubě.

stop loss v praxi 2

Velikost stop lossu se liší pro každý jednotlivý trh. Některé trhy mohou pracovat s menším stop lossem a některé naopak potřebují větší. V minulém článku o volatilitě naleznete tabulku, ve které je průměrná denní volatilita za několik posledních týdnů na forexových trzích. Pokud má trh průměrné denní rozpětí (Od high po low) přes 200 pipů (například trhy librou), musíme zde počítat s vyšším stop lossem. Obvykle ale platí, že větší potřebný stop loss znamená i větší potenciální zisk.

U stop lossu platí obecně jedno pravidlo. Stop loss je to, co vás chrání před masivními ztrátami a smazáním účtu. Nikdy tedy neobchodujte bez stop lossu, vždy jej mějte zadaný! Vynechat jej můžeme pouze v případě, kdy obchodujeme dlouhodobé trendy v rámci měsíců až let a nevyužíváme páku, to se ale týká minima traderů.

Použití profit targetu v praxi

Dostáváme se k příjemnějšímu. Stejně jako stop loss, i profit target se liší dle trhu, strategie a také od obchodníka.

Neplatí to, že PT by měl být větší než SL. Do hry vstupuje ještě % ziskových obchodů a pokud mám ziskových 75%, můžu mít SL větší jak PT a nevadí to.

Profit target bychom se měli snažit umístit také do logické zóny, například pokud je trh v uptrendu a zrovna v korekci, tak umístit PT na úroveň posledního high. Nebo můžeme umístit PT do vzdálenější úrovně a spekulovat dlouhodoběji na pokles. Po skončení intervence ČNB dollar oslabil o více než 3 Kč během pár týdnů. Pravidla jsou v zásadě podobná jako u SL, ale s tím rozdílem, že PT nemusíme mít nutně v trhu nastavený, můžeme vystupovat i jinak – podle stavu trhu, indikátoru, za určitý čas… Možností je mnoho.

V příštím článku si povíme o laverage neboli o finanční páce. Zatím si můžete stáhnout ebook, kde si přečtete o tom, jak stavět ziskové strategie.