Základy obchodování

Obchodní styly na burze

Metody obchodování podle délky obchodu

V obchodování si můžete vybrat a libovolně obchodovat hned několik obchodních metod, které se liší zejména délkou obchodu. Každý obchodní styl má své proti i proti, ve finále ale záleží na samotném obchodníku, co mu bude vyhovovat a co se rozhodne obchodovat.

1# Scalping

Scalpeři jsou obchodníci, kteří v obchodu setrvávají maximálně několik minut. Jejich cílem není homerun, ale rychlé a krátké obchody. Nejraději obchodují za zvýšené volatility neboli ve stavu, kdy se trh má tendenci nejvíce hýbat. Nejčastěji naskakují do rozjetého trendu a využívají tržního momenta. Obvykle scalpeři obchodují breakout strategie, kde v průrazu tržního range dochází k silnému momentu, který trh žene daným směre.

Breakout strategie, obchodní styly, scalping

2# Intradenní obchodování

Intradenní obchodníci podobně jako scalpeři obchodují na nejmenší možné timeframe, obvykle minutové nebo pětiminutové. Jejich obchodní styly jsou stejné, intradenní obchodníci také obchodují breakout, pullbacky nebo například triangl, ale i řadu dalších tržních formací.

obchodování daxu, intradenní obchodování, triangl pattern

Pattern triangl se zejména na německém DAXu vyskytuje opravdu často. Tento velmi volatilní trh je schopen během pár minut urazit opravdu úctyhodnou vzdálenost. Toho využívají intradenní obchodníci, kteří spekulují na průraz trojhúhelníků na obrázku a tam mají připravené čekající buy stop příkazy. Obchodníci v obchodech zůstávají od několika minut po několik hodin, pozice ale nenechávají přes noc otevřené.

3# Swingové obchodování

Swingoví obchodníci obchodují obvykle na timeframe od H1 až po D1, ovšem není to dogma. Mohou obchodovat i na vyšší timeframe. Pro swingového obchodníka má vyšší timeframe hned několik výhod. Tou první je důkladnější analýza, kdy na trh nahlíží například z denních grafů a ty mu umožňují analyzovat dlouhodobější tržní pohyby, kdy bude moci v pozici setrvat několik dní a také mu to umožní časovat vstupy několik dní dopředu. V rámci swingového obchodování se také hodně využívají indikátory, které na vyšším timeframe negenerují tolik neplatných signálů jako v případě intradenního obchodování.

Divergence v indikátoru RSI, obchodní divergence, swingové obchodování

#4 Poziční obchodování

Poziční obchodníky naleznete mezi investory do akcií, kteří neobchodují příliš aktivně. Nakoupí akcie a setrvávají v obchodě několik týdnů, měsíců nebo dokonce let. Pasivní přístup k obchodování se mění na aktivní pouze v momentě, kdy investor hledá zajímavé obchodní příležitosti, do kterých by investoval. Cílem pozičního obchodníka není rychlé zbohatnutí, ale budování opravdu kvalitního portfolia akcií nebo ostatních tržních titulů v dlouhodobém horizontu. Do této kategorie spadá také legendární Warren Buffett. Na obrázku níže naleznete akcie Berkshire Hathaway, které Warrenovi patří. V dolní části obrázku můžete vidět přímku času, jak s postupem let nabývá až neuvěřitelné hodnoty.

poziční obchodování, warren buffet akcie, berkshire hathaway

Rady na závěr

  • přizpůsobte váš obchodní styl času, který můžete věnovat tradingu. Pokud máte v průběhu dne neomezený přístup k počítači a máte dostatek času bedlivě sledovat minutové grafy, můžete zkusit obchodovat intradenně
  • pokud naopak nemáte čas, máte rodinu nebo zaměstnání, naleznete se ve swingovém obchodování, kde můžete své obchody plánovat několik dní dopředu
  • poziční obchodování není pouze doménou investorů, ale i ostatních obchodníků, kteří v rámci diverzifikace investují i do akcií nebo finančních trhů s očekávanou dlouhodobější návratností