Základy obchodování

Price Action

Price action není nic jiného, než sledování chování trhu a vyhodnocování tržních informací. Během tohoto obchodního přístupu tradeři obvykle nepoužívají indikátory.

V naváznosti na přechozí článek o technické analýze, kterou jsme si rozdělili na technické indikátory a price action, budeme nyní pokračovat detailním vysvětlením obchodního stylu price action.

Živě si vybavuji všechny debaty a přečtená diskuzní fóra, kde se od rána do večera řešili obchodní strategie. Spousta lidí i nyní odpovídá na dotaz, jak obchodují, vcelku stroze a stručně. Patřím k těm, co obchodují price action.

Co si ale pod tím má představit začínající trader, který má prozatimní povědomí pouze o tom, že se jedná o sledování grafu?

Price action je komplexní označení obchodní přístupu vycházející z analýzy tržního chování pomocí technické analýzy, kam spadají:

  • supporty a resistence
  • trendové linie
  • svíčkové patterny „candlestick patterns“ – pinbary, engulfing, morning star, evening star, hammer, doji a spousta dalších. Dost často, pokud si další svíčkové patterny budete hledat v zahraničních zdrojích, se setkáte s označením “japanese candlestick patterns”, neboť se všechny tyhle pinbary, doji a další svíčkové formace připisují Japoncům.
  • svíčkové patterny tvoří většinou jedna svíčka, u některých patternů to mohou být i tři svíčky
  • opakem jsou tzv. chart patterns neboli tržní formace, které tvoří více svíček. Určitě jste slyšeli o formacích head and shoulders, dvojité dno a dvojitý vrchol, trojúhelníky, flag, role reversal a další formace.

Hlavním rozdílem mezi svíčkovými patterny a tržními formacemi je počet svíček. Pattern neznamená nic jiného, než formace. Když v trhu hledáte pattern, hledáte formaci.

Svíčkové formace 

Určitě se vám vybaví pinbar. Taková ta svíce s dlouhým knotem a malým tělem, kdy dlouhý knot indikuje paniku na trhu. Těch formací je ale mnohem více. Níže naleznete odkaz na zdroj, kde můžete čerpat informace.

Mezi největší chybu při obchodování svíčkových formací patří to, že lidé absolutně nezohledňují oblast, kde se svíce nachází, viz situace níže.

Price action - Pinbar

Nejtypičtější situace vůbec. (nebudeme se teď dohadovat, zdali to je pinbar, hammer nebo pouze svíčka s dlouhým knotem a malým tělem) Lidé mají největší tendenci obchodovat pinbar v oblastech, kde si myslí, že může dojít k obratu trendu. Nejčastěji to bývá po dlouho nastoleném trendu, který začíná jevit snižující se počet lidí ochotných nakupovat a na trhu se začínají tvořit tyto krásné svíčky.

Jak můžete vidět, trh je v dost solidním uptrendu a najednou utvořená formace začíná indikovat slábnoucí kupující, potvrzejícím jsou svíčky s dlouhým knotem. To vypadá na short.

Price action - pinbar nezafungoval

A nejčastější scénář přichází na řadu. Trh dál roste, ačkoliv to už vypadalo, že přijde aspoň menší korekce. Vždyť ten trh rostl takovou dobu!

Abych ale pinbar nečernil, tak jsou situace, zejména na vyšším timeframe, kdy funguje perfektně. Dále doporučuji při obchodování pinbaru a obecně svíčkových formacích brát v potaz oblast, kde se formace nachází. Pokud trh dlouhodobě klesá nebo roste pod slušným úhlem jako v našem případě, tak spekulovat na základě pinbaru na otočení celého trhu je jako chytání padajícího nože holýma rukama. To ať těch pinbarů je třeba pět.

Jak jsem napsal na začátku, obchodování price action je o skládání dílků v souvislý a zřetelnější obraz, který nám poskytne širší přehled o trhu. Je velice krátkozraké obchodovat pinbar pouze proto, že se zrovna vytvořil.

Zde naleznete veškeré svíčkové formace:

Svíčkové i tržní formace můžeme mít trendové, protitrendové i indikující zvyšující se momentum. Záleží, kde je v trhu naleznete a také, jak na trh nahlížíte. Někdo může vidět slábnoucí uptrend a hledat short, někdo vidí pouze malou korekci a vstupuje do další dlouhé pozice.

Nic se sem teď nehodí víc, než tento výrok. Nejsem si jistý, jestli jej budu citovat správně, ale pointu v něm naleznete:,, Trh není nikdy moc vysoko nebo příliš nízko, vždy může růst nebo klesat zcela nezávisle na tom, co si myslíte nebo co by měl podle vás dělat.

Tržní formace

Mnohem oblíbenější metoda obchodování price action jsou tržní formace. Jedná se o seskupení více svíček, celou formaci může tvořit až několik desítek svíček. Pokud obchodujete na denním grafu, formace se může tvořit i dlouhé měsíce. O to víc platnější potom bývá, než pokud se vám vytvoří na minutém grafu.

Mezi velmi oblíbené tržní formace patří jednoznačně break out, který vychází z průrazu S/R úrovně nebo trendové linie.

Break out strategie, price action

Velmi častá situace. Dochází k tomu, že ten “funnel” se neustále zmenšuje, swigny v označené svírající oblasti trendových liniích dělají menší a menší swingy, až se horní a dolní trendové linie protnou. V té oblasti se začne zvyšovat momentum a dochází k proražení horní nebo spodní linie trohúhelníku neboli k break outu. Palivem je momentum a proto když dochází k průrazu, svíčka bývá delší (v tomto případě plná kupujících). Break out může mít mnoho podob, tohle je jen jedna z nich.

Dalším oblíbeným patternem je “head and shoulders”. Základem jsou dvě ramena a hlava — pokud je platně protnuto pravé rameno, dochází k potvrzení signálu. Obchodníci vstupují obvykle na pravém rameni, jakmile cena protíná trendovou linii spojující obě ramena.Head and shoulders strategie, price action

Dvojitý vrchol. Samozřejmě je i dvojité dno, které si můžete představit otočením tohoto obrázku vzhůru nohama. 🙂

Price action - dvojitý vrchol neboli double top

Formací je opravdu mnoho a jsou stejné jak pro downtrend, tak uptrend.

Do budoucna určitě chystáme rozsáhlou wikipedii, kde budou jak tržní a svíčkové formace, tak veškeré termíny, se kterými se v tradingu můžete setkat.

Kde tyto formace hledat a obchodovat

Při obchodování price action patternů se snažte obchodovat na support a rezistence úrovních, ať už odrazy od S/R úrovní, proražení nebo naopak neproražení S/R úrovně.

Tyto úrovně fungují perfektně z historického hlediska — blíži-li se cena k nějaké cenové úrovni, ve které v minulosti došlo k významným situacím a S/R úroveň plnila funkci supportu, posléze rezistence nebo si několikrát tenhle koloběh vyměnila, případně zastupovala vždy jen support nebo rezistenci, zakreslením těchto linek do trhu a obchodováním price action patternů na těchto úrovních máte vyšší pravděpodobnost v úspěšně realizovaný obchod. Přesně to může být vaše edge.

Co tím myslím? Trh na tuto úroveň několikrát reagoval. Osobně obchoduji styl založený na podobné tržní logice a dává mi to smysl.

Price action Support a rezistence

Pár slov na závěr 

  • Nevstupujte do obchodu ihned, co spatříte pinbar. Ať je to jakkoliv lákavé, může vás to stát stop loss.
  • Snažte se skládat střípky informací dohromady. Vidíte krásnou formaci na významné cenové úrovni, která nabízí vstup s malým stop lossem v logické zóně a hezkým potenciálem vyššího profitu? Tohle jsou ty sitauce, na které se vyplatí počkat.
  • Formace na vyšším timeframe má větší platnost a sílu, než na minutovém grafu.