Ostatní články

Jaká byla první Fintech konference v ČR?

Jaká konference? Co je to Fintech? Podívejme se na to.

29.8. v brněnském hotelu Slavia (většina z vás ho zná, i když o tom možná ani neví – na zahrádce tohoto hotelu vyhazoval ve filmu Kurvahošigutntág host vrchního) se více méně v tichosti konala událost, kterou si dovolím nazvat jako revoluční. Tou událostí byla Fintech konference, kterou pořádala Technologická platforma CTIT a zúčatsnil jsem se jí jako jeden z přednášejících. Pojďme ale hezky popořadě.

Co je to Fintech?

Fintech poměrně mladý obor. Jedná se o společnosti, které spojují finance a technologie. Je to rozhodně zajímavý obor, i když často se tam řadí firmy, které tam z mého pohledu nemají co dělat, jako jsou peer-to-peer půjčkové portály. Já osobně tam řadím společnosti, které jsou něčím revoluční a přináší něco nového a nebo dělají něco tuctového jinak a lépe, s revolučním přístupem. Např. my se ve StrategyQuantu snažíme přinášet technologie, které jsou zcela nové. Mohu jmenovat backtestovací jádro nové verze StrategyQuantu – je postaveno tak, že dokáže backtestovat cokoli. Jednoduché strategie, multipáry, multitimeframe, stock-picking, adaptive-asset-allocation, korelace, kointegrace, dokáže pracovat s různými druhy volume… V této platformě můžeme dělat prakticky vše. Je v ní toho víc, ale myslím, že polívčičku jsem si přihřál až dost, tak pojďme dál.

Jaká byla konference?

Na konferenci bylo několik přednášejích. Já jsem prezentoval svůj pohled na fintech a startup scénu (fintech je z mého pohledu kategorie startupů) a také novinky z fintech světa, které jsme viděli na konferenci v Silicon Valley, které jsme se na začátku srpna zúčastnili společně s mým kolegou. Další témata se zabývala mobilními platbami, velmi zajímavou přednášku měl Lukáš Kovanda na téma robotizace pracovních sil, tu bych zařadil jako TOP. Poslední dvě témata se zaměřila na internet věcí a právo spojené s fintech.

Revoluční byla tato konference jednoznačně v tom, že otevřela dveře těmto konferencím v České Republice. Byl to první výkop a pro asociaci jisté riziko, nicméně vyplatilo se a patří jim za to dík. Dorazilo pár desítek lidí, což je takto mladý obor solidní číslo! Pro srovnání v Silicon Valley, kde je jedna z největších akcí na světě, dorazily řádově stovky účatsníků. A to se bavíme o USA, mnohem větší zemi s mnohem delší tradicí.

Jaký je můj pohled na Startup a Fintech?

Myslím, že moje přednáška musela rozpoutat diskuse, protože můj pohled je dost neobvyklý. Osobně jsem si zvykl aplikovat kritické myšlení. Než nasadím nějakou strategii, tak hledám milion důvodů, proč by neměla fungovat a až pokud jsou zanedbatelné, tak ji nasadím. Aplikuji to i v byznysu a vždy se mi to vyplatilo. Je to ale něco, co mi u startupů chybí. Podívejme se např. na UBER, který 90% z vás bude znás. Tato firma je na trhu 8 let a je v kumulované ztrátě 7 miliard USD. V roce 2016 měla tržby 6,5 miliardy USD a 2,8 miliardy USD ztrátu. Být CEO takové firmy tak se stydím. Nedostat firmu za 8 let do zisku považuji zkrátka za fail. Nicméně hodnota firmy roste. Proč? U startupů se sleduje převážně růst. Pak už je to hope mód, zda bude někdy zisková. Připomíná mi to tradery, kteří otevřou pozici a dokud není v zisku, tak ji drží. Vyjít to může, ale taky můžete propálit účet.

Vím, jsem v tomto trochu negativní, ale je to můj pohled na startup. Logiku to nemá, raději firmy řídím srdcem, zdravým rozumem a dělám věci s vášní a nadšením, spojuji se s odborníky a hledáme cesty, jak dělat věci lépe. To je to, co vede k úspěchu!

Na závěr jedna zajímavost – podívejte se, jak se pracuje v Tesle.