Opce

Úvod do pákových ETF

V tomto dílu mého seriálu vás seznámím s pákovými ETF a vysvětlím, jakým způsobem na tyto instrumenty působí „tracking-error“ nebo chcete-li compounding.

Tyto pákové ETF jsou ze své podstaty navrženy tak, aby jejich denní % výnos či ztráta byla několikanásobná oproti nepákovému instrumentu. To může na první pohled znít investorům velmi lákavě – potenciální výnosy oproti klasickému nepákovému instrumentu by mohly být opravdu velmi zajímavé – ale jak asi tušíte, každá mince má i svou druhou stranu.

Pojďme si nyní rozebrat podrobněji situace, jaké mohou na trhu nastat a rozebrat si, jaký dopad budou mít tyto okolnosti na cenu nepákového a naopak pákového ETF – pro názornost uvažujme např. o ETN:VXX  (o tom již byla řeč dříve) a jeho 2x pákové verzi ETF:UVXY.

  1. Soustavný růst

Uvažujme například, že VXX vyroste o 5% denně za poslední 2 dny, UVXY tedy posílí o 10% za každý z těchto dní s ohledem na svou 2-násobnou páku. Pro jednoduchost a lepší pochopení stanovme hodnotu obou instrumentů na začátku sledovaného období jako 100.

VXX bude tedy na hodnotě 110.25 – tedy nárůst o 10.25%. UVXY ale vyroste na hodnotu 121, což znamená růst o 21%.

Lze tedy říct, že při takovém scénáři pákové ETF překonává výši oné páky, neboť 21/10.25 = cca 2.05.

 

  1. Soustavný pokles

 Nyní se zaměřme na opačnou situaci, tj. soustavný pokles trhu.

Řekněme, že VXX oslabí o 5% za každý z posledních 2 dní, zatímco UVXY logicky klesne o 10% a dalších 10%. Uvažujme opět cenu 100 na začátku, tedy VXX za 2 dny oslabí celkově o 9.75% na hodnotu 90.25, zatímco UVXY klesne „jen“ o 19% na úroveň 81.

Pákový instrument tedy v tomto případě oslabil méněkrát než je onen stanovený multiplikátor 2, konkrétně to bylo tedy „pouze“ cca 1.95x.

  1. Volatilnější období, aneb problém dlouhodobého držení

Konečně rozeberme poslední příklad, kdy trh prochází určitým volatilnějším obdobím a tedy uvažujme, že první den VXX vyroste o 5%, zatímco následující den oslabí o 5%. 2x pákový ETF: UVXY půjde tedy první den o 10% nahoru, zatímco druhý den klesne o 10% dolů.

Pokud opět začneme v den 1 na ceně 100, VXX skončí druhý den na 99.75 (tedy pokles o 0,25%), zatímco UVXY spadne na 99 (což znamená 1% pokles).

Tedy UVXY zaznamenal 4x vyšší ztrátu než nepákový VXX.

Z tohoto scénáře – tedy volatilního a soustavně netrendujícího trhu –  je rovněž patrné, že pákový instrument ztrácí i přesto, že nepákový instrument zůstává prakticky na stejné úrovni.

To je velmi důležitý závěr, který můžeme demonstrovat i na následujícím schématu.

Vliv tržní volatility a srovnání vývoje u pákového a nepákového ETF
Obr.1: Vliv tržní volatility a srovnání vývoje u pákového a nepákového ETF

Pokud podkladové aktivum první den vzroste z hodnoty 100 na hodnotu 125 a druhý den toto aktivum poklesne zpět na hodnotu 100, tak 2x pákový ETF instrument nejprve první den vzroste na hodnotu 150 a druhý den poklesne na hodnotu 90.

Pokud tedy onen pákový instrument shortujeme – tedy spekulujeme na jeho pokles, opět nepotřebujeme změnu v podkladovém aktivu, abychom za 2 dny vygenerovali 10% alfu, což zní velmi zajímavě.

Na dalším grafu si ukážeme srovnání vlivu páky a volatility na rozpad ETF. Pokud bychom tedy stejný příklad použili na 3x pákové ETF, nebude onen rozdíl, onen „tracking-error“, činit 10%, ale již 30%.

Vliv páky a volatility na rozpad 2x, 3x pákových ETF
Obr.2: Vliv páky a volatility na rozpad 2x, 3x pákových ETF

Je tedy jasné, že s ohledem na tyto okolnosti nejsou tato páková ETF v žádném případě vhodná pro dlouhodobé držení. Naopak představují ideální kandidáty pro dlouhodobou short pozici. I zde je však třeba být opatrný a vyvarovat se zbytečným chybám. O tom ale již více v dalším díle mého seriálu.