Opce

Contango a neefektivní komoditní ETF

V minulých článcích jsem vysvětlil, co znamená pojem contango, co je index VIX a jakým způsobem fungují některá ETF/ETN na trhu s volatilitou. Zaměřil jsem se zejména na neefektivity, které taková konstrukce přináší a kterých je možno velmi zajímavě využít pro naše obchodování.

V dnešním článku bych rád na toto téma navázal a ukázal vám, že existují i jiné trhy, kde lze takové neefektivity pozorovat, zaměřím se zejména na komoditní trhy.

Jak vidíte z následujícího grafu, i přes to, že index VIX poměrně jasně vévodí pořadí trhů s nejvyšším průměrným ročním contangem, i další trhy stojí za povšimnutí a další zkoumání.

Ty nejznámější komoditní sektory vidíte v následujícím srovnání, které ukazuje, jaké bylo průměrné roční contango na těchto trzích za posledních 10 let.

Průměrné roční contango za 10 let (zdroj: CME, vlastní výpočet)
Obr.1: Průměrné roční contango za 10 let napříš sektory (zdroj: CME, vlastní výpočet)

V následujícím srovnání pak naleznete detailnější výčet komoditních trhů, opět porovnáno dle průměrného ročního contanga.

Průměrné roční contango u vybraných komodit za 10 let (zdroj: CME, vlastní výpočet)
Obr.2: Průměrné roční contango u vybraných komodit za 10 let (zdroj: CME, vlastní výpočet)

Fakt, že tomuto pomyslnému žebříčku vévodí VIX vás asi již příliš nepřekvapí. Na to jsem vás již tak trochu připravoval i v předchozích dílech tohoto seriálu 🙂

Druhé místo a zemní plyn je ale určitě zajímavé i z toho titulu, že na rozdíl od VIX se trh se zemním plynem nenachází ve fundamentálně podhodnoceném stavu. Z mého pohledu tedy velmi zajímavý kandidát do portfolia, o kterém budu dále hovořit. K dispozici je celá řada ETF, opčně obchodovatelných, dostupná jsou i páková ETF.

Třetí místo – lean hogs (vepřově půlky) je také zajímavé. Zde je ovšem problém s vhodným ETF, které by šlo obchodovat prostřednictvím opcí, navíc s patřičnou likviditou.

Čtvrté místo – ropa, to již tolik nepřekvapí. Stejně jako u plynu existuje celá řada velmi zajímavých a likvidních ETF (přes USO, až po SCO, UCO, apod.) . Ostatně o obchodním systému pro shortování ropy jsem hovořil i v minulém roce na České investiční konferenci. V tuto chvíli však váhu ropy v portfoliu spíše snižuji právě na úkor strategií na zemním plynu

Nyní k ETF

V tomto článku vás chci seznámit s ETF: UNG, které díky mechanismu svého fungování dává investorům velmi zajímavou možnost, jak obchodovat trh se zemním plynem.

Princip fungování tohoto ETF je poměrně jednoduchý – tento ETF drží svou expozici na trhu se zemním plynem v nejbližším (front) měsíci. Jelikož jeho cílem je zachování expozice právě na nejblíže expirujícím kontraktu, musí tedy každý měsíc prodat nejbližší futures kontrakt a přerolovat, tj. nakoupit kontrakt následující. A jak již víte z minulého článku, právě contango je oním důvodem, proč fond v takové situaci prodává přední kontrakt za levno a nakupuje následující kontrakt za draho. A samozřejmě v situaci, kdy contango dosahuje několik % jen na na meziměsíční bázi  se cena tohoto ETF proto v důsledku existence takto silného contanga přímo propadá.

Následující graf ukazuje srovnání ceny spotové ceny zemního plynu a ETF: UNG. Je zde velmi zřetelně vidět, jak výrazně právě contango přispívá k neefektivitě a propadu ceny UNG oproti spotu, zejména v delším časovém úseku je tento rozdíl velmi jasně patrný. Dvacet let působení contanga způsobilo, že se cena ETF:UNG propadla zhruba z 10.000 USD na současných cca 6 USD. K plnému zachycení hodnoty tohoto poklesu je třeba rebalancovat shortovaný objem tak, aby stále tvořil minimální % část v portfoliu.

Srovnání vývoj ceny zemního plynu a ETF:UNG za posledních 20 let (zdroj: CME, vlastní výpočet)
Obr.3: Srovnání vývoj ceny zemního plynu a ETF:UNG za posledních 20 let (zdroj: CME, vlastní výpočet)

Jak tedy fenoménu contanga u komoditních ETF využít při obchodování.  Jako příklad bych uvedl situaci, kdy na trhu se zemním plynem chceme spekulovat na pokles – ať už z fundamentálního hlediska či se orientujeme podle technické analýzy. Obchodní přístup nyní ponechme stranou.

Výhodou tohoto ETF, resp. jeho konstrukce, je ten, že vám v situaci, kdy na trhu panuje contango a vy spekulujete na pokles takového trhu dává dodatečný „polštář“ v pohybu ceny proti vám. Zjednodušeně řečeno – pokud bude na trhu 5% contango a spotový trh se zemním plynem se nepohne ani o dolar dolů, stále bude vaše short pozice na tomto ETF cca 5% v plusu a to se bavíme pouze o měsíčním horizontu.

I při relativně nízkém průměrném contangu ve výši 2 procenta na měsíční bázi se dostaneme k poklesu na roční bázi k cca 20-25%, což rozhodně není pro dlouhodobé investory zanedbatelné.

V příštím díle tohoto seriálu provedu úvod do pákových ETF. Rozeberu, jaké příležitosti se zde nabízejí a jak obrovský vliv hraje právě ona páka s ní spojený efekt „tracking-erroru“ na výrazný rozpad hodnoty těchto ETF a z toho pramenící zajímavé obchodní příležitosti pro nás.