Opce

Alternativní přístup k shortu neefektivních ETF – párové obchodování (2/3)

minulém dílu našeho seriálu jsme si vysvětlili, že párové obchodování neefektivních ETF – tedy přesněji řešeno short obou ETF v daném páru – může znamenat zajímavý způsob, jak onu neefektivitu využít. Řekli jsme si ale, že abychom mohli vůbec o shortu příslušného ETF vůbec uvažovat, je zapotřebí, aby bylo splněno několik podmínek. O prvním z nich – tedy likviditě – jsme již hovořili. Zbývají tedy 2 další velmi důležitá kritéria a těmi jsou náklady na shortování ETF a volatilita daného trhu.

Náklady na short

Často dostávám dotaz, kde vůbec náklady na short daného ETF zjistit. Jsem si vědom toho, že většina z vás využívá pro obchodování platformu Trader Workstation (TWS) od Interactive Brokers. Ukážu Vám, jakým způsobem lze údaj ohledně ročního nákladu na short (borrowing fee) v platformě TWS jednoduše nastavit a zjistit.

Po spuštění platformy si vyberte libovolnou záložku, kde jednotlivé ETF zadejte. Já jsem ji označil jako „short ETF“.

Dále klikněte na libovolný název sloupce v záhlaví a z nabídky vybereme „Insert Column before ….“ – následně z menu položku „Short Selling“ a podmenu „Fee Rate„. Potvrdíte a objeví se nový sloupeček „Fee Rate“

Obr.1: Nastavení zobrazení borrowing fee v platformě Trader Workstation (zdroj: Interactive Brokers)

Nyní již přehledně vidíte, roční % náklad na short příslušného ETF. Vidíte, že údaj se u jednotlivých ETF velmi liší. Pro úplnost ještě doporučuji zobrazit rovněž počet aktuálně dostupných akcií pro short – použijte stejný postup jako u poplatku, ale z nabídky vyberte položku „Shortable Shares“  Pokud by byl počet dostupných short pozic nulový, znamená to, že aktuálně na daném ETF zkrátka short pozici v danou chvíli neotevřete. Při pokusu o otevření shortu Vám broker jednoduše oznámí, že aktuálně není k dispozici požadovaný počet akcií pro short a že se vám požadované množství pokusí co nejdříve sehnat. Jakmile se tak stane, přijde Vám o tom informace do mailu (aspoň se tak děje v případě Interactive Brokers).

Pokud vezmeme v potaz kandidáty z minulého článku, výpis vypadá zhruba takto:

Obr.2: Přehled ETF titulů pro short (zdroj: Interactive Brokers)
Obr.2: Přehled ETF titulů pro short (zdroj: Interactive Brokers)

Vidíme tedy, že u některých ETF je roční poplatek za short velmi vysoký (i nad 15%). V minulém článku jsem zmiňoval, že ideální stav je, pokud borrowing fee nepřesahuje cca 5%. Jak vídíte, mnoho takových ETF v našem přehledu není.  Důležitější než absolutní výše onoho poplatku je ale spíše dát tento náklad do souvislosti s potenciálem, resp. volatilitou onoho páru – a tedy přeneseně řečeno – i jeho potenciální ziskovosti. Čím vyšší rozkolísanost – volatilita – na trhu panuje, tím více se ony neefektivity projeví. Co naopak nechceme vidět, je trh, který jde jedním směrem, bez jakéhokoliv zakolísání.

Volatilita

Tím se tedy plynule dostáváme ke třetímu kritériu a tím je ona volatilita.

Pojďme si provést takové menší srovnání páru

Již v minulém článku jsem zmiňoval zajímavého kandidáta na „párový short“, tj. NUGT a DUST.  Borrowing fee je zde sice vyšší než oněch 5%, nicméně jedná se s ohledem na potenciál tohoto páru ještě o akceptovatelnou hodnotu. Vidíme hezky zvlněnou volatilní křivku obou instrumentů,  za poslední rok dokonce oslabily oba tyto trhy (NUGT -39,80%, DUST -6,68%), což je přesně stav, který je pro nás žádoucí.

Následující graf ukazuje vývoj za NUGT a DUST za poslední rok (3/2017-3/2018):

Obr.3: Graf vývoje ETF: NUGT (modrá křivka) a DUST (červená křivka) (zdroj: finance.yahoo.com)
Obr.3: Graf vývoje ETF: NUGT (modrá křivka) a DUST (červená křivka) (zdroj: finance.yahoo.com)

Naproti tomu příklad páru, který není pro párový short zrovna ideálním kandidátem je FAZ a FAS. Pomineme-li vysoké borrowing fee u FAZ  (téměř 12% p.a.), pak hlavním problémem je velmi malá volatilita a delší pohyb jedním směrem.

Za poslední rok (3/2017-3/2018) vypadá graf vývoje obou instrumentů následovně.

Obr.4: Graf vývoje ETF: FAZ (modrá křivka) a FAS (červená křivka) (zdroj: finance.yahoo.com)
Obr.4: Graf vývoje ETF: FAZ (modrá křivka) a FAS (červená křivka) (zdroj: finance.yahoo.com)

Je tedy jasné, že si pro párový short si přejeme vybírat právě takové páry jakým je NUGT a DUST, naopak FAZ a FAS do našeho výběru nepatří, zde bychom s velkou pravděpodobností realizovali ztráty a to i při rebalancování portfolia. Zkrátka a dobře – trhy jdoucí jedním směrem se pro takovéto typy obchodů jednoduše nehodí.

Za „domácí úkol“ si můžete provést sami analýzu dalších potenciálních kandidátů pro párový short, nemusíte se nutně omezovat jen na 3x ETF. V příštím díle Vás chci seznámit jednak s money-managementem strategie, tak s potenciálními riziky, které tento obchodní přístup skýtá. Cílem není vás jakkoliv vystrašit či odradit od tohoto typu obchodů, ale jak už je dobrým zvykem – při obchodování je vždy třeba mít na paměti potenciální riziko a vědět, jak ho kontrolovat.