Komodity

Spekulanti vs. zajišťovatelé

V předposledním článku jsem se věnovala COT reportu a konkrétně skupině zajišťovatelů. Dnes bych chtěla na toto téma navázat s druhou velkou skupinou, která je na trhu a tou jsou velcí spekulanti – „Managed Money“. Proč na burze spekulují? Co je jejich cílem, a proč jsou na burze nenahraditelní?

Proč se o skupině spekulantů mluví jako o velcích hráčích jsem vysvětlovala minule. Patří sem například velké fondy, banky, jednoduše řečeno velcí správci peněz. Této skupině obchodníků nejde na burze o to, aby si do budoucna zajistili cenu komodity (tak jak je to v případě zajišťovatelů). S fyzickou komoditou totiž vůbec nepřicházejí do styku. Jejich cílem je obchodování se záměrem dosáhnout co nejvyšší zhodnocení účtu.

Tato skupina účastníků trhu se většinou chová jako trend followers, v překladu to znamená, že následují trend. Když cena komodity roste, jdou long. Pokud cena komodity klesá, své long pozice redukují. Z regulačních důvodů může většina fondů a bank aktiva pouze nakupovat, proto i na grafech COT analýz vidíme jejich čisté pozice (long-short) většinou jako kladná čísla.

Ale proč je tato skupina na trhu tak důležitá, když v podstatě pouze spekulují a jde jim o zisk? Tak jak to známe z fyziky, z přírody nebo i z našich životů, rovnováha je velmi důležitá a musí být vždy přítomna. A jinak tomu není ani v případě obchodování na burze. Zajišťovatelé si prostřednictvím burzy zajišťují své podnikání před vlivem nežádoucího pohybu cen komodit. Toto riziko, které chtějí minimalizovat nebo v ideálním případě odstranit, se ale nemůže jen tak vypařit pryč. A právě zde nastupuje důležitá role druhé velké skupiny spekulantů, která je ochotna toto riziko převzít.

Princip jejich obchodování na burze tedy spočívá v tom, že na základě různých složitých analýz se snaží předvídat budoucí vývoj cen. Při otevírání nových pozici ale nemají zájem o skutečnou fyzickou komoditu. Jejich cílem je snaha o co nejvyšší zisk i za cenu toho, že jsou vystaveni riziku, kterého se zajišťovatelé chtějí zbavit.

Důležité je také uvědomit si další velmi podstatnou věc, a sice že spekulanti na trh přinášejí likviditu. Bez nich by neexistoval trh, kde by zajišťovatelé mohli zahedžovať své obchodování s fyzickou komoditou. Vyšší likvidita také zmírňuje cenové pohyby a zmenšuje spready mezi nákupní a prodejní cenou.

Na druhé straně, samozřejmě by neexistoval ani obchod bez druhé velké skupiny zajišťovatelů. Bez ní by totiž také chyběla potřebná likvidita a spekulanti by neměly trh, kde by mohli spekulovat a snažit se o zisky. A jak jsem už popsala výše, od zajišťovatelů přebírají riziko, které se nemůže jen tak vytratit z trhu.

Závěrem:
Z toho celého vyplývá logický fakt. Obě skupiny jsou pro trh velmi důležité. Tyto dvě skupiny a jejich různé přístupy k obchodování (hedging vs. spekulace) jdou spolu ruku v ruce. Jedna bez druhé by nevěděla dosáhnout svého záměru a naplnit své cíle.