Komoditní spready

Vepřové a kukuřice

Cenu vepřového na trhu ovlivňuj mnoho faktorů. Hlavním faktorem je samozřejmě změna nabídky a poptávky v průběhu času, které jsem se věnovala v posledním článku. Dalším důležitým faktorem, který by měl obchodník s vepřovým znát, je souvislost s cenou kukuřice. Vepřové a kukuřice jsou dvě velmi úzce spojené komodity, protože právě kukuřice je primárním krmivem pro prasata.

Pokud cena kukuřice náhle vzroste, pro farmáře to znamená vyšší náklady na chov prasat. Z toho důvodu se farmáři mohou rozhodnout, že i přes nižší hmotnost začnou svá stáda zmenšovat a maso dodávat na trh. Jak jsme si již vysvětlili v minulém článku, růst nabídky na trhu znamená snížení ceny komodity.

V opačném případě, když začne cena kukuřice klesat, farmářům se náklady na krmivo snižují. Toto období zpravidla nastává v době sklizně kukuřice v září a říjnu. Kukuřice je v této době dostatek, proto její cena klesá. S prodáváním masa farmáři čekají a snaží se svoje prasata co nejlépe vykrmit levnější kukuřicí. V této době cena vepřového může mírně vzrůst. Proč pak začíná cena vepřového v listopadu a prosinci klesat jsme si také vysvětlili v minulém článku.

Jelikož jsou prasata s kukuřicí tak úzce spojena, pro chovatele je velmi důležitý poměr hogs/corn (vepřové/kukuřice). Na obrázku tento poměr můžete vidět od roku 1970. Pokud se poměr dostane pod hodnotu 0,14, znamená to, že cena kukuřice je příliš vysoká a farmářům se podstatně zvýší náklady na výkrm. Začínají proto přistupovat k omezování chovu. Naopak, když je tento poměr vyšší než 0,14, farmářům se chov více vyplatí, protože cena kukuřice je nižší. Pro farmáře je proto tento poměr dobrým indikátorem rentability chovu prasat.

Poměr hogs/corn je velmi dobrým indikátorem i pro obchodníky s futures na Lean Hogs. Pokud poměr klesne pod 0,14, začnou farmáři svá stáda snižovat. Zvýší se nabídka vepřového na trhu a na nějakou dobu cena kontraktů klesne z důvodu vyšší nabídky. Časem se ale zmenšení stád projeví menší dodávkou masa na trh, a proto obchodníci očekávají obrat trendu na rostoucí. A jak vidíte z grafu, tato spojitost skutečně funguje. Poměr jen pár krát za 35 let klesl pod 0,10.