Komoditní spready

Tajemství contango histogramu

Pokud obchodujete futures nebo spready a nepoužíváte contango histogram, měli byste to co nejdříve změnit. V jednom článku jsem psala, jak je pochopení struktury trhu důležité. Jestli jste už pochopili podstatu contanga a backwardation, contango histogram obzvláště oceníte. Hlavně v případě spreadů je to podle mě nenahraditelná pomůcka. Díky histogramu si obchodník uvědomí, proč se vyplatí v daném trhu obchodovat bull spready nebo bear spready, proč je úspěšnost bull spreadů obecně menší ve srovnání s bear spready, proč je v určité době riskantní vstupovat do bear nebo bull spreadu atd. Já už si bez tohoto grafu nedokážu obchodování představit.

Od chvíle kdy se contango histogram objevil i na SpreadCharts.com, dostala jsem doslova nával dotazů. A ani se tomu nedivím. Na první pohled působí graf možná komplikovaně. Množství sloupců, nějaká svislá čára, neznámé osy, … Chápu, že kdo histogramy běžně nepoužívá, může mít problémy se čtením tohoto grafu. Proto jsem se dnes rozhodla „tajemství“ kolem histogramu v krátkosti objasnit. Sami nakonec zjistíte, jak je to jednoduché a zároveň velmi užitečné.

Ukažme si nejprve jeden histogram. Vybrala jsem kukuřici …

Contango histogram - kukurica

Pojďme teď na vysvětlení.

Histogram se obecně používá k zobrazení rozložení sledovaných dat a jejich četnosti. To zní asi trochu složitě a nepředstavitelně. Pojďme tedy znovu a postupně.

Začněme vodorovnou osou. Představte si, že máte sesbíraná data za určité období (například jste každý den v 8 ráno měřili venkovní teplotu) a vhodným způsobem je rozdělíte do intervalů. A to je přesne naša vodorovná osa. Vidíme zde právě hodnoty našich dat a jejich rozdělení na intervaly (šířka sloupců).

A svislá osa? Už jsme si řekli, že histogram znázorňuje četnost určitých dat. Svislá osa představuje právě míru četnosti. Nic víc, nic míň. Je to jen obyčejné číslo, které nám říka, kolikrát měla například naše ranní teplota hodnotu okolo 0, 2 nebo 20 stupňů Celsia, atd. Čím je sloupec vyšší, tím naznačuje větší výskyt určité hodnoty.

Náš histogram zobrazuje četnost výskytu různého stupně contanga za určité časové období. Takže vodorovná osa na contango histogramu představuje contango mezi dvěma zvolenými kontrakty a je vyjádřeno v procentech. Výška sloupce nám tedy říká jak často se vyskytovalo dané contango za určité časové období. Čím vyšší sloupec, tím častější byl daný stupeň contanga. Jednoduché že? A je to perfektní věc. Studenti mého kurzu již vědí, o čem mluvím 🙂

Poslední neznámou na grafu je barevná svislá přímka, která prozrazuje aktuální contango, respektive contango odpovídající předchozímu close. A to je vlastně vše, co k histogramu potřebujete vědět. Pokud pochopíte, co znamenají jednotlivé osy a svislá přímka (samozřejmě pochopení struktury trhu je nutností), tak již můžete studovat jednotlivé trhy a využívat informace z grafu ve svůj prospěch.

Podívejte se ještě jednou na histogram kukuřice. Zvolila jsem contango mezi prvním a druhým expirační měsícem v pořadí a konkrétně za období posledních 15 let. Aktuální contango je kolem 3% (svislá modrá čára). Za posledních 15 let jsme podobný stupeň contanga zaznamenali dohromady cca 400krát (výška sloupce, do kterého přímka spadá).

Nyní se podívejme na nulové contango – jde o ten světlejší sloupec, díky tomu ho na grafu rychle najdete. Výška tohoto sloupce nám říká, že nulové contango jsme viděli za dané období 100krát. Nejčastější contango najdeme taky velmi jednoduše – na grafu vyhledáme ten nejvyšší sloupec. Jaké contango to je a jak často se vyskytovalo? Zkuste teď sami 🙂

Myslím si, že je to poměrně jednoduché. Mě ale na histogramu nezajímá přesně četnost určitého contanga. Dívám se na histogram s nadhledem a vyhodnocuji dvě hlavní věci – jaká struktura trhu se vyskytovala nejčastěji a aktuální hodnotu contanga. S tím pak dále pracuji. Tak například u kukuřice zjevně dominuje contango. A to nejen v případě posledních 15 let.

Na dalším grafu můžete vidět histogram pro sóju. Všimněte si toho rozdílu. Tady se trh naopak častěji nacházel v backwardation. Podle čeho to vím? Porovnejte si jednoduše levou a pravou stranu grafu od nulového contanga (světlý sloupec). Nenechte se zmást s těmi vysokými sloupci na pravé straně. A pokud to není jasné hned na první pohled, tak udělejte jednduše součty na straně contanga i straně backwardation a výsledek vám to potvrdí.

Contango histogram - sója

Na první pohled možná contango histogram jakoby do světa tradingu nepatří. Nevidíme tam žádnou cenu, žádnou časovou osu, není možné na něj aplikovat technickou analýzu, atd. Ale věřte mi, že opak je pravdou 🙂

Držím palce …