Komoditní spready

Obchodování komodit s menším rizikem a stabilnějšími zisky

Co obchodovat? Jak? Jaké zvolit trhy? Jak je analyzovat? Elena na toto téma připravila speciální webinář a v tomto článku najdete jeho záznam a také krátký výtah pro ty, co raději čtou, než sledují video.

Záznam webináře o obchodování komodit:

Další webinář o komoditách vysíláme 14.2.2019 od 20 hodin!

Připravili jsme pro vás další webinář, kterým vás provede Zdeněk Zaňka. Ten bude především pro nováčky, kteří chtějí pochopit základy komodit a dostat se do nich.

Na webináři se dozvíte:

  • Proč jsou komoditní trhy zajímavé
  • Jak komoditní spready fungují
  • Něco z historie komoditních spreadů
  • Jak dlouho trvá, než začnete vydělávat
  • Co očekávat
  • Jak se komoditní spready nauči

Pro registraci na webinář stačí zadat Váš email a místo bude vaše:
[contact-form-7 id=“37693″ title=“Elena_14.2.“]

Obchodování komodit pro konzervativní obchodníky

Článek pro ty, co nechtějí (nebo nemohou) sledovat video :).

Tento komoditní webinář byl koncipován do určitého kontrastu k webinářům s Pavlem Hálou, ve kterých jsme se zaměřili na energie, tedy ropu a plyn. Komodity jako ropa a plyn jsou zpravidla volatilnější, a proto vhodné spíše pro dynamičtější obchodníky. S Elenou jsme si naopak povídali o tom, jak uchopit komodity konzervativně…

V tomto webináři se Elí zaměřila na nejkonzervativnější komoditní trhy, kterými jsou zrniny nebo masa a do hloubky rozebrala především oblíbenou kukuřici.

Jaké jsou jejich specifické rysy, díky kterým jsou tyto trhy konzervativní?

1 – Likvidita komodit

Likvidita je vyjádřením “oblíbenosti“ daného trhu a toho, že na něm působí dostatečné množství obchodníků ochotných kdykoliv prodat nebo koupit. To je důležité především z hlediska nákladů na obchod, ale také z pohledu bezpečnosti při vystupování z pozice. U těchto komodit je likvidita obvykle dostačující i na poměrně vzdálených futures kontraktech, nejen na těch nejbližších, díky čemuž jsou vhodnými instrumentem právě pro obchodování komoditních spreadů. (U komoditních spreadů z principu platí, že jeden kontrakt kupujeme, druhý prodáváme a je samozřejmě žádoucí, aby likvidita jak na bližším, tak i vzdálenějším kontraktu byla co možná nejvyšší.)

2 – Fundamentální zprávy u komodit jsou jednoduché

Fundamentální zprávy, které ovlivňují trhy zrnin, jsou jednoznačně méně komplexní a lépe pochopitelné, než např. na trzích energií (ropa, zemní plyn…). Mnoho zákonitostí, kterými se toto odvětví řídí, lze odvodit i logicky. Naopak energie jsou sice nejlikvidnější komodity, ale ve srovnání s ostatními skupinami z hlediska tržní mechaniky nejsložitější a výrazně je ovlivňují geopolitické události po celém světě, díky čemuž nejsou vhodné pro začátečníky.

3 – Sezonalita komodit

Dalším společným jmenovatelem a také výhodou zrnin je to, že jejich pěstování, žně, prodej i zpracování probíhá v cyklech, chcete-li sezónních cyklech. To znamená, že i cenový vývoj se řídí určitými pravidly, jako střídání ročních období apod. Samozřejmě vývoj počasí je proměnnou, kterou nejsme schopni zcela předvídat, a která může s cenou zvláště bližších expirací někdy razantně zamávat, ale přece jen jsou zde určité dlouhodobé záchytné body. Navíc, na rozdíl např. od ropy se zrniny nevyrábějí v průběhu celého roku a tak je jejich chování dlouho před sklizní a krátce po ní relativně stabilní.

4 – Logická cena na základě nabídky a poptávky

Cena těchto komodit je limitována, a to jak zdola, tak vlastně i zhora. Cena krátkodobě může na trzích udělat samozřejmě cokoliv, ale z principu nemůže být nulová. Naopak jako horní limit ceny lze vnímat moment, kdy se jednoduše cena stane tak neatraktivní, že následný pokles poptávky dříve nebo později stlačí cenu níže. Zrniny nelze označit za primárně politickou komoditu. Nebude to patrně ta hlavní komodita, po které sáhnou vlády, aby vyvinuli politický nátlak. Vyjímkou byla v poslední době sója, kdy se farmáři v USA stali obětí obchodní války mezi USA a Čínou. I zde se ale relativně rychle našlo řešení (sice zatím ne definitivní), protože je to v zájmu obou stran.

5 – Můžeme sledovat chování velkých hráčů

Díky COT reportu vidíme chování velkých hráčů, tedy nejen velkých spekulantů, ale především zajišťovatelů, tedy odběratelů a farmářů samotných. To je samozřejmě velká výhoda, protože to jsou odborníci na slovo vzatí, a vyplatí se sledovat jejich chování, protože disponují informacemi, které my jako drobní obchodníci z Evropy v životě mít nemůžeme.

6 – Výhody komoditních spreadů samotných

Mimo rysy příznačné pro zrniny se zde uplatňují samozřejmě všechny ostatní výhody komoditních spreadů, kterými jsou menší kapitálové požadavky, částečné až úplné odfiltrování dění nesouvisejícího přímo s komoditou, ale ovlivňující cenu jednotlivých kontraktů (např. zvýšená volatilita na trzích celkem, zásadní pohyb ceny dolaru apod.) Dalšími výhodami jsou škálovatelnost v řízení pozice – možnost postupně budovat a také postupně zavírat pozici, a to nejlepší na konec: Contango efekt. Contango jako dodatečný vítr do plachet v náš prospěch, contango jako „časový úpadek“ ceny komodity. Díky efektu contanga můžeme vydělat, i kdyby cena komodity nešla námi požadovaným směrem, ale hýbala se do strany.

Tento článek je pouze výtahem z webináře. Tam jsme šli mnohem více do hloubky i do praktických ukázek na reálných obchodech. To vše se ale do článku nevejde. Doporučuji tedy se podívat i na záznam.