Komoditní spready

Nenechte se oklamat

O sezonalitě jsem už psala mnohokrát. Když to shrnu, tak i já sama ji využívám, je to dobrá pomůcka, ale není pro mě na prvním místě. A když už se rozhodnu podívat i na sezonalitu, tak sleduji především podrobnou analýzu sezonality. To znamená, že se podívám na graf, kde vidím cenový vývoj spreadu za posledních například 10 let naráz. Mnoho obchodníků totiž pracuje pouze s průměry, nejčastěji 15 nebo 5-letými. Ale to nestačí. Dnes Vám ukážu na konkrétním příkladu, proč to nestačí, a proč se nám to může vymstít.

Podívejme se jako první na graf průměrů sezonality pro bear spread na sóju CTZ16-CTN16. Na grafu je jasně patrná růstová tendence spreadu od přibližně začátku března. Ukazuje na to hlavně 5-letý průměr, ale i při 15-letém je to zcela zřejmé.

Sezonalita Bavlna

A teď si ukažme podrobnou analýzu sezonality, tzn. cenový vývoj spreadu od roku 2007. Tentokrát ale žádné průměry. Na grafu jsou zobrazeny jednotlivé roky a jsou odlišeny barvou. Všimněte si hlavně tu šedou spodní křivku, která přísluší roku 2011.

Sezonalita Bavlna

Ano, už tušíte správně. Ten nádherný průměr vznikl hlavně díky jednomu extrémnímu pohybu v roce 2011, kdy se cena doslova vymkla kontrole. Nejprve spread prudce klesal, jenom proto aby následně prudce rostl v průběhu cca dvou měsíců od začátku března. Nyní si pojďme tento rok skrýt a zobrazit si jen ty ostatní.

Sezonalita Bavlna

Myslím si, že růstová tendence spreadu již není tak zjevná, jak tomu bylo ve vypočtených průměrech. Když se na daný graf podíváme nyní, tak od března se asi dva měsíce spread pohyboval zhruba do strany nebo dokonce klesal. Takže ten nádherný pohyb po zprůměrování je najednou pryč a obvyklý vývoj spredu vypadá najednou úplně jinak.

Ukažme si ještě jeden graf s 5 a 15-letými průmšry, kde jsou ale zobrazeny i cenové rozptyly. Tyto rozptyly nám prozrazují, v jaké míře se cena v jendotlivých letech od daného průměru lišila. A tady je zjevné, že právě v březnu je to červené i zelené pole velmi široké. A to znamená velký rozptyl ceny od 5-letého průměru, což samozřejmě není vůbec pozitivní.

Sezonalita Bavlna

Určitě se tedy nenechte oklamat tím, co Vám ukazují průměry. Jsou to totiž jen průměry, které, jak jste mohli vidět, můžou skutečnost velmi zkreslovat. Sledováním pouze těchto průměrů hrozí, že dostaneme falešné signály. A to může v konečném důsledku znamenat, že vstoupíme do obchodu na základě něčeho, co vůbec není pravda.

A schválně se podívejte i na analýzu COT, co nám ona prozrazovala na začátku března. Zda souhlasí s analýzou sezonality nebo ne 🙂