Komoditní spready

Levné spready na sójovém oleji

Mnoho z vás v poslední době zaujal můj pohled na sójový olej. Proto se dnes zaměřím právě na tento trh. I já jako spreadová obchodnice zde vidím zajímavou situaci a i když ještě ne všechny analýzy jsou příznivé, otevřela jsem novou pozici. Postupně vysvětlím.

Bear spready

Dnes nezačnu s technickou analýzou jako obvykle, ale začnu přímo u spreadů. U sójového oleje nám odpadá dilema, které spready zde obchodovat. Tento trh totiž vytváří ideální prostředí pro bear spready. Ten důvod, proč tomu tak je, můžete vidět na contango histogramu. Všimněte si procentuální četnost contanga za posledních 5 let. Myslím, že výsledek je jasný – časté contango, které favorizuje právě bear spready.

Full carry analýza

Teď se podívejme na vývoj spreadu vůči full carry v posledních 10 letech. Vybrala jsem spread ZLZ18-ZLV18. Až na jeden rok 2013 vidíme u spreadu nádhernou tendenci růst. To ale není vše. Všimněte si aktuální spread, tzn. tu modrou křivku. Spread je teď očividně levný ve srovnání s ostatními lety.

Rok 2013 mě ale upozorňuje na to, že pokud bude trh dostatečně silný, bear spread může zůstat v backwardation a jít jenom do strany nebo dokonce klesat! Pravděpodobnost tohoto scénáře není velká, ale není ani nulová. Proto s tím raději také počítám.

Full carry je skutečně skvělá věc. Ukazuje nám ohodnocení spreadů vůči maximálním skladovacím nákladům. Proto má tato analýza mnohem větší smysl než sezonalita, která zobrazuje jenom čistě absolutní hodnoty. Samozřejmě to neznamená, že spread ještě nemůže klesnout a být tak ještě levnějším. V každém případě mi velmi pomáhá při časování vstupů a výstupů.

Technická analýza sójového oleje

Cena se v posledních týdnech pohybuje přesně tak, jak jsem předpokládala. Pattern hlava a ramena se potvrdil, cena znovu nedokázala prorazit silnou rezistenci kolem 35 centů a klesla do oblasti supportu 32.5 až 33 centů.

Čistě z technického hlediska krátkodobě nevylučuji, že cena sójového oleje zareaguje na support a nastane růstová korekce. V takovém případe by se mohla opět zastavit na hladině 35 centů, kterou stále považuji za velmi silnou bariéru. Jinak řečeno, sójový olej může pokojně pokračovat v pohybu do strany mezi cca 33 a 35 centy.

Možnou příští růstovou korekci naznačují také nejbližší bull spready, tzn. nejbližší část term structure. I přes pokles ceny komodity v posledních týdnech spready odmítájí klesat. Trh je zdá se být silnější, než se na první pohled zdá a často tato divergence naznačuje obrat trendu.

Tato zmíněná korekce není pro bear spready samozřejmě vhodná. Na druhou stranu mnou vybraný spread je ještě poměrně daleko a tento pohyb by mu nemusel zásadně ublížit. A určitě bude příznivější, pokud se spread překlopí do contanga. Zatím se totiž nachází v backwardation (spread je záporný), které působí jako negativní faktor.

COT analýza

Aktuální nálada na trhu je dá se říct neutrální. COT indikátory se nenacházejí na žádném extrému. Není tedy vyloučen v nejbližší době žádný scénář. Mimochodem, které oblasti na COT indexu u sójového oleje považuji za překoupené, a které za přeprodané, jsem ukázala v předchozím článku.

Můj celkový náhled

Jak jsem již psala, nevylučuji v nejbližší době růstovou korekci na sójovém oleji. Naznačuje to technická analýza, struktura trhu a z COT analýzy to také nemůžeme vyloučit.

Na druhou stranu se mi líbí vyhlídka vzdálenějších bear spreadů a také fakt, že jsou momentálně levné. Využití vzdálenějších spreadů má tu výhodu, že jsou ještě daleko a nemusí na aktuální pohyby podkladu reagovat tak horlivě, jako bližší spready. Pokud tedy půjde trh dlouhodoběji alespoň do strany a nedojde k výraznému proražení 35 centů, očekávám postupné překlopení vzdálenější term structure do contanga, z čehož budou profitovat právě bear spready.

Proto jsem se rozhodla zavřít moji původní pozici na bližší spread ZLN18-ZLH18 a otevřít vzdálenější spread podrobně analyzovaný i v posledním Spreadovém reportu ZLZ18-ZLV18. Samozřejmě ale beru do úvahy všechny negativní faktory, čemuž přizpůsobím position sizing (velkost pozice). Zatím mám tedy v plánu jenom menší pozici.

Berte to ale jenom jako můj subjektivní náhled na trh a už vůbec to neberte jako investiční doporučení! Pokud na trhu nastane třeba kvůli ropě zásadní změna, můžeme se dočkat abnormálního roku také na bear spreadech u sójového oleje.