Komoditní spready

Jsem v tom!

Nevím jak vy, ale já jsem v tom!

Řeč je samozřejmě o sóje. Na zajímavou příležitost v sójovém komplexu jsem upozorňovala už několikrát. A právě dnes jsem otevřela pozici na bull spread ZSN17-ZSQ17. Abych byla přesná, zatím jsem otevřela pouze část pozice a pokud bude situace příhodná, mám v plánu přikoupit.

Mnou zvolený spread je úzký, protože šířka spreadu je pouze jeden měsíc. Kromě toho je v rámci jedné sklizně, takže se jedná o méně rizikový spread, což maximálně vyhovuje mému účtu a mojí psychice 🙂

Tady můžete vidět náhled do mého portfolia se zvýrazněnou aktuálně otevřenou pozicí.

Elena Lindišová portfolio

Obrovskou výhodou této příležitosti je možnost určit maximální riziko obchodu pomocí modelu full carry. Tuto techniku budu podrobně vysvětlovat v nadstavbovém kurzu Carry trade – modelování skladovacích nákladů na zrninách.

Na grafu můžete vidět toto maximální riziko (červená šipka), které se momentálně pohybuje kolem 300 dolarů. A proč mluvím o maximálním riziku? Jednoduše proto, že graf spreadu nemůže klesnout pod zelenou křivku představující full carry. Takže prakticky vzato, pokud vám to ovšem obchodní systém dovolí, nepotřebujete stanovovat stoploss. Což je myslím si perfektní věc. Kamenem úrazu v tradingu je právě správné řízení rizika a tedy nastavení stoplossu.

Bull spread na sóju

Následující graf zobrazuje procentuální podíl spreadů z full carry v různých letech. Tady si tedy můžeme všimnout další důležité věci, a sice že spread je momentálně extrémně levný. Na první pohled je zřejmé, že v porovnání s ostatními lety už směrem dolů mnoho prostoru nemá. Naopak je zde velký potenciál na opačnou stranu. Výsledné RRR (poměr ztráta/zisk) proto může být velmi zajímavé.

Full Carry bull spread soja

V hledáčku mám i podobný bull spread na sójový šrot ZMN17-ZMQ17, kde je maximální riziko dokonce ještě nižší, kolem 200 dolarů. Nevylučuji proto, že si aktuální portfolio rozšířím také o druhou komoditu ze sójového komplexu.

Bull spread sójový šrot

Kromě stanovení maximálního rizika je tu ještě jedna velká výhoda práce s full carry – maximalizace zisku, pokud se obchod rozběhne naším směrem.