Komoditní spready

Jak uchopit příležitost na sóji

V minulém článku jsem vám prozradila, jak jsem uchopila vyhrocenou situaci na sóji a to konkrétně prostřednictvím bull spreadu červenec-srpen 2019 (ZSN19-ZSQ19). Dnes se zaměřím právě na tento typ strategie a vysvětlím můj přístup k dané příležitosti.

Proč interdelivery spready?

Interdelivery spready obchoduji velmi ráda. Dokáží obchodníka často podržet i ve chvílích, kdy se vstup do obchodu nenačasuje uplně přesně. Jistě mi mnozí zkušení obchodníci dají za pravdu, že dlouhodobě trefovat přesný bod obratu trhu je nemožné. Proto je rozumné volit takové strategie, které nám dávají větší prostor pro chyby. Interdelivery spready jsou právě jednou z takových možností.

Bull spread ZSN19-ZSQ19

Situace na sóji je typickým příkladem. Chytat padající nůž při tak prudkém výprodeji je velmi nebezpečné. Rozhodně bych se neodvážila otevřít přímo čistou futures pozici. Bull spread mě ale podržel i přes to, že cena sóji v poklesu pokračovala (fialová křivka patří červencovému kontraktu a modrá/červená křivka patří spreadu).

Samozřejmě ne vždy tomu tak je. Spread mohl také v poklesu pokračovat. Záleží na povaze daného spreadu, zda se jedná o bull spread nebo bear spread, v jaké části roku se nacházíme, atd. Správné řízení rizika je proto stále důležité.

U tohoto spreadu jsem se ale prudkého poklesu neobávala. Proč? V první řadě se jedná o vzdálenější spread, které bývají zpravidla méně citlivé na aktuální cenové pohyby. Druhá důležitá věc je, že se jedná o spread v rámci jedné sklizně. V takovém případě jsou pohyby na obou nohách spreadu často velmi podobné a výsledná volatilita je tím pádem nižší.

Bull spread ZSN19-ZSX19

Podívejme se pro zajímavost na podobný spread, u kterého ale druhá noha patří již do další sklizně. Mám na mysli spread červenec-listopad 2019 (ZSN19-ZSX19). Všimněte si, že spread pokračoval v prudkém poklesu spolu s cenou. Důvod je logický. Obě nohy spreadu sice prudce klesly, vzdálenější noha ale klesla mnohem méně. Listopadový kontrakt totiž patří do nové sklizně, kterou se trh zatím tolik „netrápí“. Je to zároveň další důkaz toho, že interdelivery spready lépe odrážejí skutečný stav fyzického trhu.

U mnou vybraného spreadu klesly ceny obou noh velmi podobně. Spread se dokonce v poklesu zastavil. Nejen že jsem se nedostala díky tomu do ztráty, ale zároveň mi jeho vývoj napověděl, že situace na trhu se uklidňuje.

Limitované riziko

Tento bull spread má ale i další výhodu – blízkost hladiny full carry. Tato úroveň totiž limituje jeho pokles. Na grafu se momentálně full carry pohybuje kolem -10 centů. S ohledem na to, že spread v klasickém trhu full carry ani nedosáhne, nepředpokládám pokles spreadu pod -6 centů. Při vstupu kolem nuly tak mám jasně definované maximální riziko cca $300 na spread.

Valuace spreadu

Teď se podívejme na další analýzu skladovacích nákladů. Konkrétně mám na mysli obrácený podíl spreadu a full carry vyjádřený v procentech. Na první pohled zjistíme, že je spread levný – modrá křivka (aktuální rok) se nachází nejníže v porovnání s předchozími lety v tomto období. Kromě toho si zde můžeme všimnout, že spread dokáže udělat skutečně nádherné pohyby směrem nahoru. Očekávané RRR je tedy velmi lákavé. Riziko je jasně limitované a zároveň je mnohonásobně menší ve srovnání s růstovým potenciálem. To je obrovská výhoda bull spreadů na zrninách.

Na co si dát u bull spreadů pozor?

Každá mince má ale dvě strany. U bull spreadů touto druhou negativní stránkou je velmi nízká úspěšnost!. Je to spíše sázka do loterie. Většinou totiž bull spready nevyjdou. Tento fakt si můžeme ověřit i na grafu full carry, kde nejvíce křivek najdeme spíše ve spodní části grafu. Není ničím neobvyklým, že se spready pohybují spíše do strany nebo postupně mírně vyklesávají. Z toho důvodu také není velmi vhodné řídit se u tohoto typu spreadů sezónními průměry.

Na burze tedy není nic ideální. Všechno je za něco. Bull spready nám sice nabízejí velmi lákavé nízké riziko s vysokým růstovým potenciálem, na druhé straně je ale nutné počítat s nižší úspěšností. I já počítám s tím, že můj obchod nemusí skončit ziskově. Proto jsem zvolila spíše užší a vzdálenější spread v rámci jedné sklizně. Dávám tak mé spekulaci na růst ceny sóji dostatek časového prostoru.

Tento článek neslouží jako investiční doporučení! Všechny informace berte jako můj subjektivní náhled na trhy.