Komoditní spready

Jak se komoditní spready obchodují?

Jeden kontrakt nakoupíme a zároveň jiný kontrakt prodáme.

Jinak řečeno …

Otevřeme long pozici na jeden kontrakt a zároveň otevřeme short pozici na jiný kontrakt.

Komoditní, a hlavně interdelivery spready, nabízejí unikátní možnost snížení rizika obchodu. Proč? Ukažme si to přímo na příkladu.

Rozhodli jsme se nakoupit future kontrakt na kukuřici s expirací v červenci 2016. Budeme tedy spekulovat na růst ceny kontraktu. Pokud se trh obrátí proti nám, tzn. cena kontraktu začne klesat, musíme se vypořádat s menším ziskem nebo se ztrátou.

Abychom se proti negativnímu pohybu ceny mohli pojistit, prodáme future kontrakt na kukuřici s rozdílným expiračním měsícem, například březen 2016.

Takže bychom měli otevřenou long pozici (nakoupený kontrakt) na červencovou kukuřici a zároveň bychom měli otevřenou short pozici (prodaný kontrakt) na březnovou kukuřici (označení spreadu ZCN2016-ZCH2016).

V případě, že by cena kukuřice začala klesat a drželi bychom pouze long pozici, náš dosažený profit by se začal snižovat nebo bychom z obchodu vyšli dokonce se ztrátou. Na druhé straně, pokud bychom měli zároveň otevřenou krycí short pozici, která samostatně z klesajícího trhu profituje, ztráta z long pozice by byla kompenzována ziskem ze short pozice.

Obchodováním komoditních spreadů máte možnost snížit riziko obchodování. Z této výhody se pak dále odvíjí i další výhody, které najdete v našem ebooku.
Příklad komoditního spreadu SBN15-SBK15

SB – cukr
N – expirační měsíc červenec
K – expirační měsíc květen
15 – expirační rok 2015
Označení spreadu SBN15-SBK15 znamená, že jsme nakoupili kontrakt na červencový cukr (long pozice vždy PŘED mínusem) a zároveň jsme prodali kontrakt na květnový cukr (short pozice vždy ZA mínusem).
Jak vypočítáme spread? Jednoduše odečtením. Ukážeme na konkrétním obchodě.

Dne 28.7. 2014 nakoupíme jeden kontrakt při ceně 18,79 centů za libru a prodáme druhý kontrakt při ceně 18,78 centů za libru. Náš spread má tedy hodnotu:
18,79 – 18,78 = 0,01 centů za libru.

Ceny jednotlivých kontraktů nás ale vůbec nezajímají.
Soustředíme se pouze na rozdíl 0,01 centů, zda se bude zmenšovat nebo se bude zvětšovat.
My samozřejmě budeme chtít, aby se rozdíl zvětšoval, protože spekulujeme na jeho růst.
Na obrázku můžete vidět hypotetický obchod na daném komoditním spreadu. Spread měl hodnotu 0,01 při vstupu do obchodu a vidíme, že dále rostl, což by bylo v náš prospěch. Na obrázku je také znázorněn hypotetický výstup z obchodu a také i zisk při podstupovaném riziku.

Všimněte si, že spread může být i záporný. To znamená, že to, co sme prodali, má vyšší hodnotu než to, co jsme nakoupili. Ale není čeho se obávat. Pointa při obchodování spreadu se tím nemění. Vždy budeme spekulovat na jeho růst.