Investování

Aktuální: Co obsahuje Buffettův dopis akcionářům za rok 2017?

Jako každý rok, i letos W. Buffett publikoval svůj výroční Dopis akcionářům Berkshire Hathaway, který by měl patřit k povinné četbě hodnotových investorů. Nabízí v něm svůj pohled na finanční trhy. Pro vás jsem připravil krátký výtah toho, jak sei Berkshire Hathaway aktuálně stojí.

Hospodaření společnosti

V minulých letech se podrobně (na několika stranách) věnoval hospodářským výsledkům (čistému zisku) společnosti. Letos to odbyl několika odstavci. Zdůvodnil to změnami účetních předpisů, které učinily hospodářské výsledy společnosti neporovnatelnými s minulými lety.

Loňský čistý zisk byl jednorázově ovlivněn Trumpovou daňovou reformou (+ 28 miliard dolarů). Proto se finančním výsledkům společnosti dále nevěnuje.

Jeho další letošní hlavní body z pohledu akciového investora jsou:

Změna účetních pravidel povede ke zvýšení volatility hospodářských výsledků.

Veřejně obchodovatelné cenné papíry držené v portfoliu Berkshire Hathaway budou čtvrtletně přeceňovány aktuální tržní cenou. Součástí čistého zisku budou nově i nerealizované zisky nebo ztráty z pohybu cen držených cenných papírů.

  1. Buffett mluví o tom, že změna těchto pravidel může ovlivnit čistý zisk společnosti i o 10 miliard za čtvrtletí. K tomu stačí 5% pohyb ceny akcií, což za 3 měsíce je možné. Tato změna bude součástí čistého zisku firmy (tedy EPS, potažmo P/E), ale nebude součástí provozního zisku (EBIT). Provozní zisk bude mít větší vypovídací schopnost než čistý zisk (poznámka autora: týká se všech společností držících veřejně obchodovatelné CP za účelem obchodování, tedy například i společnosti Apple).

Akviziční příležitosti jsou přepláceny.

Dochází k tomu díky nízkým úrokovým sazbám, které umožňují dluhové financování akvizic a umožňuje za ně platit vyšší cenu.  W. Buffett odmítá při akvizicích použít vypůjčené peníze a uvádí důvody. Jediným zcela novým nákupem do portfolia společnosti Berkshire Hathaway byl nákup 38,6 % akcií ve společnosti Pilot Flying J. Ostatní analyzované investiční příležitosti ztroskotaly na ceně.

V Dopise jsou uváděny nejvýznamnější akvizice realizované společnostmi, jejichž akcie jsou drženy společností Berkshire Hathaway.

Pohled na portfolio

Tržní cena držených podílů dosáhla na konci loňského roku hodnoty 196 miliard dolarů, inkasované dividendy činily 3,7 miliardy. Více než 10% podíl drží firma ve společnostech American Express (17,6 %), Philips 66 (14,9 %) a Moody’s (12,9 %). (Poznámka autora: Podíl ve společnosti Wells Fargo je uměle udržován na 9,9 %. Dosažení hranice 10 procent by znamenalo nutnost změny přístupu společnosti Berkshire Hathaway ke společnosti Wells Fargo a Berkshire Hathaway by se dostala pod dozor Fedu, pokud jde o vzájemnou spolupráci obou společností).

V šesti firmách drží Berkshire Hathaway podíly, jejichž cena k 31. 12. 2017 přesáhla 10 miliard dolarů. Jde o Wells Fargo (29,3 miliardy), Apple (28,2), Kraft (25,3), Bank of America (20,7), Coca Cola (18,4) a American Express (15,1).

Ostatní

Opět porazil index na S&P500 SPY, které se mu daří porážet již deset let. Berkshire Hathaway tedy nadále poráží trh.

Podrobně se také věnuje pojišťovacímu sektoru, který loňské hurikány ve Spojených státech přestál s mnohem menšími dopady než konkurenti.

Závěr

Valná hromada společnosti Berkshire Hathaway byla oznámena na 5. 5. 2018. Výroční zpráva je k dispozici zde.