Opce

Obchodní systém pro short neefektivních ETF – 1. díl – základní přehled

V dnešním dílu edukativního seriálu bych se rád zaměřil na to, jakým způsobem zahájit stavbu konkrétního obchodního systému pro short neefektivních ETF, především bych rád rozebral základní stavební kameny takového systému, které následně detailně rozeberu v dalších kapitolách.

Volba trhu

Primárně bychom se měli zaměřit na trhy s dobrou likviditou, výraznou neefektivitou, tracking errorem, které mají tendenci – v dlouhém období – k poklesu.

Přehledů takových trhů je na internetu celá řada. Namátkou jsem vybral web finviz.com, kde jsou jako filtrační parametry zvoleny jednoduchá kritéria:

 • Jedná se o ETF (Industry: Exchange Traded Fund)
 • Lze shortovat/obchodovat s pomocí opcí (Option/Short: Možno vybrat Optionable, Shortable či obojí)
 • Výkonnost za poslední rok nižší např. než 50 % (Performance: Year -50%) – toto je poměrně subjektivní volba, záleží na každém, jaký pokles považuje za dostatečný

Výsledek je zde.

Možno případně doplnit ještě o filtr, že např. v aktuálním týdnu, případně měsíci je trh nahoře (Performance 2 – week UP, případně month UP), což by značilo, že je zde krátkodobější růst, který může představovat potenciálně výhodnější vstupní příležitost.

Z mého pohledu je každopádně lepší rozložit portfolio do více různých trhů, ideálně rozprostřených do různých tržních odvětví (např. komodity – plyn, ropa,…; tržní volatilita; jednotlivé sektory ekonomiky,… apod.). Diverzifikace minimálně do 3-5 takových trhů.

Obchodní strategie

Zde velmi záleží, jaké pojetí (konzervativní vs. dynamické) preferujete. Pokud nemáte problém více riskovat a máte větší účet, je možné zobchodovat pokles přímým shortem daného ETF. Je však třeba mít velmi striktní obchodní plán a v případě nepříznivého vývoje pozici opustit.

I když se řízení pozice v čistém shortu budeme v dalších dílech věnovat, doporučuji spíš zaměřit pozornost na opční strategie. Zde je možné využívat takové strategie, které mají ze své podstaty limitované riziko (např. long put, vertikální spready atd.), které typicky představuje náklad za otevření daně strategie, případně limitovaný margin pro spreadovou pozici. Výhodou opcí je, že zde nefiguruje náklad na short pozice, se kterým je potřeba při stavbě obchodního systému počítat (při využití přímých shortů na ETF).

Strategie jsem již popisoval v tomto přehledu.

 • Přímý short
 • Opce a opční strategie (naked call, long put, vertikální spready)
 • Párové obchodování (dvojitý short)

Doba držení

Zde velmi záleží na pojetí a dynamice celého obchodu. Platí, že kratší obchody jsou spíše spekulativního charakteru a využívají očekávaného reversu ceny z extrému a rychlému pohybu zpět. Dlouhodobé pozice naopak mají obvykle dostatečný prostor k tomu, aby se plně projevila ona neefektivita v ETF a trh tedy klesal právě díky tomu (např. vlivem silného contanga na podkladových futures apod.)

Tedy jednoduché dělení:

 • Krátkodobě > spekulativnější pojetí – typicky dny až jednotky týdnů
 • Dlouhodobě > více konzervativní cesta – několik měsíců až jednotky let

Money management

Zde je samozřejmě důležité stanovit si maximální riziko na obchod, a to striktně dodržovat. Opět platí výše uvedené – v případě opčních strategií je kontrola rizika daleko jednodušší a flexibilnější (mám samozřejmě na mysli kryté – spreadové strategie, případně long put strategii).

Dále je nutné dodržovat max. riziko pro daný trh. Platí, že i do sebelepší obchodní příležitosti nelze alokovat např. 50 % účtu. Pro 1 trh toleruji max. 10 % možnou ztrátu (obvykle se jedná o směs dlouhodobých – většina, a krátkodobých pozic – menší část).

Vstupní signál

Vstupních signálů pro short může být samozřejmě celá řada. Asi nejčastějším je samozřejmě aktuální výše podkladového trhu (např. nachází-li se nad klouzavým průměrem či jiným indikátorem překoupenosti dle technické analýzy).

Osobně ale preferuji pro vstup takový model, který bere v potaz onu příčinu neefektivity – tj. nejčastěji contango a jeho aktuální vývoj (např. pro  ETF navázané na volatilitu se jedná o contango na futures kontrakty pro index VIX,  u ETF navázaných na cenu zemního plynu se jedná o contango na futures na zemním plynu apod.).

Setkal jsem se i s přístupy, kdy pro vstup do short obchodu někteří obchodníci využívají přechod podkladového futures trhu z backwardace do contanga.

Vstupních signálů může skutečně celá řada, my si v následujících dílech seriálu popíšeme několik přístupů pro vstupy.

Position-sizing

Zde nemám přímo na mysli navyšování počtu pozic v souvislosti s rostoucí výší obchodního účtu. Spíše jde o to stanovit si, zda vstupovat do daného trhu na vícekrát (rozdělit obchod to více tranší).

Např. pro vstup do short volatility na bázi polohy indexu VIX mi můj model říká, že existuje několik zajímavých a statisticky signifikantních úrovní – řekněme že úrovně 20, 26 a 35 – pro vstup do short obchodu na volatilní ETF/ETN (VXX, UVXY, …).

Můj obchodní plán by tedy měl brát v potaz, zda budu obchod otevírat po tranších či nikoliv a jak velké pozice to budou s ohledem na výši účtu.

 

Výstupy

Kvalitní výstupní strategie je samozřejmě pro úspěšné obchodování zásadní. V zásadě máme několik možností – samozřejmě závislých na typu použitého instrumentu k zobchodování shortu (ETF či opce).

 • Klasický stop-loss (případně jištění přes call opci) – u přímého shortu podkladového ETF
 • Časový stop-loss – popisoval jsem v případě párového shortu ETF (např. 1 rok); v případě opcí pak doporučuji pozici ukončit min. několik týdnů či měsíců (v případě dlouhodobých pozic) před expirací, abychom se vyhnuli možným nepříjemnostem při pohybu ceny podkladu proti našemu obchodu velmi krátce před expirací
 • Close na bázi zbývajícího opčního prémia – typicky u kreditních opcí / opčních spreadů – pokud již je pozice v zisku např. 80%
 • Expirace – možné nechat opci vyexpirovat jakožto bezcennou, nicméně cena podkladu musí být velmi výrazně vzdálena (min. několik desítek % – toto je velmi individuální a záleží na konkrétním trhu a jeho volatilitě) od strike vypsané opce
 • Rolování – v případě nepříznivého vývoje možno též přistoupit k rolování pozice, tedy typicky v čase – na vzdálenější strike a na další období. Prémium z nově otevřeného obchodu je obvykle rovno nebo vyšší než aktuálně uzavřená opce či opční spread

Detailně se tedy všem jednotlivým komponentám obchodního systému budu věnovat v rámci dalších dílů tohoto edukativního seriálu.