Opce

Obchodní strategie pro neefektivní ETF – základní přehled

Dnešní díl mého edukativního seriálu se zaměří již na konkrétní strategie, které je možné při obchodování neefektivních pákových ETF využívat.

Myslím, že vám, kdo čtete mé články pravidelně, je jasné, že držet dlouhodobě – rozumějte mít tyto ETF nakoupeny v portfoliu – je tak trochu finanční sebevražda. Důkazů jsem k tomu již myslím poskytl více než dostatek.

Nyní již zbývá odpovědět na otázku, jaké strategie a přístupy lze k shortování, resp. využití efektu dlouhodobého poklesu těchto ETF, využít.

V zásadě bych rozdělil tyto strategie do 3 okruhů:

1. Čistý short ETF

2. Párové strategie

  • Double short ETF
  • Double short s opcemi

 3. Short ETF pomocí opcí

  • Naked opce (short call)
  • Zajištěné opční struktury (long put, vertikální bear call či put spready)

Každé z těchto strategií věnuji samostatný díl, některé budou jistě vyžadovat dílů více.

  1. Čistý short ETF

Samozřejmě zcela nejjednodušší a nejpřímočařejší způsob je otevření short pozice přímo na ETF. Při pohledu například na některé ETF navázané na volatilitu a jejich vývoj v posledních letech (mnohdy pokles i přes 90% za 2017) si mnozí ani nepřipouští jakákoliv rizika.

To je ovšem velká chyba. Nezřídka se může stát, že při vypjaté situaci (v posledních letech např. situace okolo Brexitu, vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách) ETF krátkodobě velmi výrazně posílí – často i o desítky % za den.

Z následujícího obrázku je patrné, že ve dnech, které ať už předcházely či přímo následovaly Brexit, došlo na instrumentu VXX k silnému růstu – přes 40% během několika dní (a podotýkám, že se jde „pouze“ o nepákové ETF, resp. ETN)

Graf vývoje VXX v období před a po Brexitu
Obr.1: Graf vývoje VXX v období před a po Brexitu (zdroj: finance.yahoo.com)

V delším časovém období vypadá celá situace ohledně Brexitu v podstatě velmi nevinně – prakticky jen jako drobný spike na setrvalé cestě dolů (viz modrý kroužek v grafu). Kdo ale držel v inkriminovaném období čistou short pozici, zcela jistě klidně spaní neměl. Samozřejmě netřeba zdůrazňovat, že v letech minulých došlo k podstatně horším tržním propadům, které vyústily v růst volatility, potažmo tedy indexu VIX a na něj navázané deriváty i o stovky procent. Je tedy jasné, že – i když to tak podle dlouhodobého vývoje ETF nevypadá – jedná se stále o strategii s velkou mírou potenciálního rizika.

Graf vývoje VXX v letech 2016 a 2017
Obr.2: Graf vývoje VXX v letech 2016 a 2017 (zdroj: finance.yahoo.com)

Rozhodně ale netvrdím, že dlouhodobý short ETF nelze brát v potaz jako validní obchodní strategii – ostatně v některém z dalších dílu si tento způsob podrobně rozebereme na konkrétní strategii, kterou obchodujeme aktuálně ve fondu na zemním plynu.

Mé doporučení ovšem zní, vyvarovat se extrémně volatilních a pákových ETF, kde extrémní pohyb (byť často jen krátkodobý) proti otevřené pozici není výjimkou. Zároveň je nutné pro dlouhodobý short vybírat takové instrumenty, které mají nízkou nákladovost (borrowing-fee, tj. náklad za držení short pozice v daném intrumentu).

Pro samotný vstup do pozice je vhodné vybírat situaci, kdy není trh na svých minimech (viz aktuální vývoj na ETF navázaných na volatilitu) a naopak vstoupit do obchodu při vyšších hodnotách podkladového ETF. Celou problematiku ohledně money-managementu, vstupu a výstupu do obchodu detailně rozeberu v navazujících dílech seriálu, jedná se o naprostou alfu a omegu pro úspěšné obchodování těchto ETF.

Níže v bodech hlavní výhody a nevýhody strategie čistého shortu.

Výhody:

  • Velmi vysoký ziskový potenciál s vysokou pravděpodobností úspěchu v dlouhodobějším horizontu
  • Jednoduchá, přímočará strategie

Nevýhody:

  • Neomezená potenciální ztráta
  • Náklady za držení short pozice (borrowing fee)
  • Nedostatek akcií k shortování (týká se primárně méně likvidních ETF)

Budu se těšit u dalšího dílu, kde budu v rozboru dalších strategií pokračovat.