Komodity

Pavel Hála: Energie nás v roce 2019 překvapí

V úterý 13.11. jsem měl s Pavlem Hálou webinář na téma energií. Má s nimi bohaté zkušenosti, především z doby, kdy působil v různých hedge fondech a energie byly jedním z hlavních trhů, jimiž se zabýval. Pavel Hála je mimo jiné zakladatel populární aplikace na analýzu komodit SpreadCharts.com.

Na webináře s Pavlem se vždy těším, protože zkušenosti má opravdu bohaté. Nevýhodou je, že jeho znalosti jsou tak široké, že webináře jsou opravdu obsáhlé. Tento měl něco málo přes dvě hodiny, ale přesto většina sledujících vydržela až do konce.

Záznam webináře

Jako první mám pro vás záznam. Doporučuji vám se na něj podívat, protože obsahuje mnoho hodnotných informací. Webinář si mimo jiné vysloužil i pochvaly v naší skupině na facebooku.

Co vše jsme na webináři rozebrali?

Na začátku jsme se trochu rozpovídali o tom, jak se Pavel k energiím vlastně dostal, ale pak jsme se dostali k tomu hlavnímu, což je situace na trzích s energiemi v roce 2018 a 2019.

Pavel zmínil velmi důležitou věc – k obchodování energií nestačí COT, sezonalita a další. Velmi důležitá je u nich právě fundamentální analýza. Ta bude pro nováčky poměrně náročná, ale na webináři jsme se v praxi podívali na to, jaká je na energiích aktuálně fundamentální situace.

Dost již bylo povídání. Pojďme se podívat na analýzu ropy a plynu, kterou Pavel připravil. V následujících řádcích bude pouze výtah toho, o čem jsme se bavili. Přeci jen 2 hodiny do jednoho článku nedostanu :). Proto vám doporučuji si webinář pustit a podívat se na záznam.

Ropa v roce 2018 a 2019

Ropa jako politický nástroj

Z delšího pohledu má za sebou ropa velmi turbulentní období. V první řadě je potřeba si u ní uvědomit, že se jedná o politický nástroj a z toho pohledu je dobré provádět fundamentální analýzu. Velmi poučná byla situace, která stála za výrazným poklesem ropy v nedávné době (roky 2014 až 2016). Ta souvisela se změnou strategie Saudské Arábie, související se snahou vytlačit z trhu producenty z USA. Tento záměr se ale nakonec ukázal jako chybný a tak se situace začala opět měnit…

Rostoucí produkce a export ropy

Dalším důležitým faktorem, který Pavel rozebral, je rostoucí produkce a export. Jak můžete vidět na grafu níže, produkce v USA po dlouhou dobu spíše klesala. Kolem roku 2010 ale došlo k obratu a to především díky rozvoji nekonvenčních metod těžby ropy, jako je hydraulické frakování. Export surové ropy byl od ropné knize v roce 1973 prakticky zakázán, s výjimkou Kanady a Mexika. Obamova vláda ale export povolila a tak přišel rapidní růst. Opět můžete vidět na grafu níže.

Ropa – produkce v tisících barelů za den

Export surové ropy z USA – v tisících barelů za den

Další faktory

Pavel dále rozebral další ukazatele, jako jsou zásoby a jejich změny, COT, intermarket analýza WTI vs. Brent… To se nám do článku ale nevejde, vše najdete v záznamu webináře.

Výhled na další týdny a měsíce

V krátkodobém horizontu očekával Pavel korekci na 55 a pak odražení, což se už skutečně stalo. Co bude dále uvidíme. V dlouhodobém horizontu se však více projevují fundamenty. Slábnoucí globální ekonomika zřejmě bude mít dominantní vliv na trh s ropou. Čeká nás možná velmi turbulentní období…

Vše najdete podrobně rozebrané ve videu. Webinář nám dává přeci jen mnohem více prostoru, než článek, proto máte k dispozici i záznam.

Zemní plyn v roce 2018 a 2019

Zemní plyn je další klíčovou komoditou ze sektoru energií. Z pohledu analýzy je trochu „nudnější“, ale zase velmi zajímavý svým cyklickým chováním.

Zemní plyn je dost izolovaný trh

Pro obchodníky je nejzajímavější obchodovat plyn v USA, což je do značné míry stále izolovaný trh a geopolitické vlivy na cenu plynu zde mají minimální vliv. Díky tomu je na analýzu snadnější. Z pohledu ceny měl v době přípravy webináře za sebou silný růst. Pavel věřil v korekci, ale upozorňoval na to, že předpověď chladného počasí se může ještě vyostřit. Výsledkem by byl silný spike, do obchodu by proto v dané situaci nešel. To se ukázalo být jako rozumný přístup – zemní plyn následně dva dny silně rostl, až dnes prošel konečně výraznější korekcí.

Produkce a export

Tato kategorie je velmi zajímavá a prochází velkými změnami. Především produkce poslední roky stabilně roste, opět díky novým technologiím, jako je frakování. Donedávna se nezanedbatelná část plynu prostě spálila jako odpad, ale to se také mění (důvody jsou ve webináři). Zajímavou oblastí je export, který můžeme rozdělit na dvě kategorie. Export pomocí plynovodů pomalu roste, ale není to vysloveně game changer. Do budoucna významnější bude export zkapalněného zemního plynu, který relativně roste velmi výrazně. Vše opět vidíte na grafech.

Těžba zemního plynu v USA – v milionech kubických stop

Export zemního plynu prostřednictvím plynovodů – v milionech kubických stop

Export zkapalněného zemního plynu – v milionech kubických stop

Růst exportu může mít za následek to, že zemní plyn se stane politickým nástrojem, podobně jako ropa. Dostáváme se tedy do velmi zajímavého období, kde je dobré být minimálně jako pozorovatel a odnést si poznatky a zkušenosti.

Další faktory a jak zemní plyn obchodovat?

Pavel rozebral i další faktory včetně toho, jak zemní plyn obchodovat. Zajímavý je vývoj zásob a jejich vliv na cenu. Ale to vás opět odkážu na záznam webináře, protože v článku máme prostor přeci jen omezený.

Výhled na další týdny a měsíce

Jak jsem již zmínil, krátkodobě přijde nepochybně korekce, vlastně dnes ji už vidíme. Obecně se dá očekávat hlavně vysoká volatilita, a tím pádem vysoké riziko. Proto je nyní vhodnější se plynu spíše vyhnout. Zajímavý bude především po zimě, kdy má tendenci korigovat díky klesající poptávce (již není potřeba topit).

Závěr a shrnutí ropy a zemního plynu

Energie jsou nejlikvidnější a globálně nejdůležitější komoditní trhy, proto jsme se o nich s Pavlem bavili tak dlouho. Určitě vám doporučuji si udělat čas a webinář si pustit. Najdete v něm velmi detailní analýzu ropy i zemního plynu a zkušenosti člověka, který se jim dlouhodobě věnoval na profesionální úrovni. Sice sám říká, že nyní již tyto trhy sleduje mnohem méně, ale jeho znalosti jsou i tak značné!