Komodity

COT report – zajišťovatelé

V mém posledním článku jsem se věnovala analýze Commitment of Traders, která představuje velmi důležitou složku mého obchodního systému. V poslední větě jsem napsala, že velcí hráči na trhu hýbou cenou, a tím i mými penězi. Proto si postupně popišme, kdo jsou vlastně tito velcí hráči a jak můžeme z jejich chování na trhu vytěžit i my.

„Velcí“ účastníci trhu jsou ti, jejichž pozice jsou tak velké, že je musí pravidelně hlásit CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Jsou rozděleni do několika skupin, přičemž pro nás jsou nejdůležitější právě dvě – v rámci disagregovaných dat jsou to Managed Money (speculators) a Producer/Merchant/Processor/User (hedgers). Pokud pochopíte podstatu jejich obchodování, může to pomoci i tomu vašemu. Dnes si vysvětlíme, proč se zajišťovatelé (hedgers) jmenují zajišťovatelé, a co můžeme z jejich chování na trhu vyčíst.

Už z názvu „hedgers“ vyplývá důvod obchodování této skupiny na burze. Nákupy a prodeji kontraktů se zajišťují proti nepříznivým pohybům ceny komodity, která je přímo „živí“, jinak řečeno, která přímo souvisí s jejich byznysom. Do této skupiny patří například farmáři, chovatelé, zpracovatelé, těžaři, producenti, atd. Jsou to prostě skupiny lidí a firem, pro které znamená určitá komodita živobytí a je pro ně velmi důležité zajistit se a mít tzv. zadní vrátka v případě nežádoucích okolností, které by jejich byznys mohly zkomplikovat (například nepříznivé počasí, prudká změna poptávky a nabídky, atd.)

Nejlepší asi ale bude uvést příklad, tak pojďme na jeden s kukuřicí:

Když je cena kukuřice vysoko, pro pěstitele je výhodné prodat co nejvíce futures konktraktů. Zajistí si tak cenu do budoucna a pokryjí tím deficit, který jim vznikne při nadcházejícím poklesu. Proto prudce vzrostou short pozice této skupiny, což způsobí, že net pozice (long-short) naopak prudce klesnou.
Když je ale cena kukuřice příliš nízko, pěstitelům se nevyplatí úrodu zajišťovat. Raději si počkají na vyšší ceny, a proto své short pozice nemění, resp je naopak redukují. Net pozice se tím zvyšují.

Nebo … například chovatelům prasat se vyplatí nakoupit co nejvíce futures na kukuřici při nízkých cenách (protože kukuřice je hlavním krmivem prasat), čímž si zajistí výhodnou cenu i v budoucnu. Zvýší se tak long pozice skupiny zajišťovatelů, čímž také narostou jejich net pozice.

Otázkou tedy je, jak z pohybu net pozic můžeme těžit i my?

Položím ještě jednu otázku, na kterou, pokud si sami odpovíte, tak jste pochopili podstatu obchodování zajišťovatelů:
Co znamená situace u skupiny hedgers, když jsou jejich net pozice extrémně nízké (tzn. Jsou extrémně short)? Nebo jinak … proč by tato skupina tak velmi zvyšovala prodeje futures na komoditu, která je živí?

Odpověď: Protože očekávají pokles ceny, což by jejich byznysu ublížilo a byli by ztrátoví. Zajištěním přes prodej futures tuto ztrátu sníží nebo zcela vykompenzují.
Už chápete?

A dejte si ještě kontrolní otázku, na kterou už ale odpověď neprozradím:
Co znamená situace, kdy net pozice zajišťovatelů jsou vyhrocené na opačnou stranu, tzn. že jsou minimálně short? Jaké budoucí ceny tato skupina asi očekává?

Já tuto skupinu sleduji velmi pozorně. A proč? Je to jednoduché. Aby mohli zajišťovatelé správně rozhodovat, zda se jim vyplatí futures prodávat nebo naopak nakupovat, potřebují znát a sledovat všechny informace související s konkrétní komoditou. Například předpověď počasí, vývoj úrokových sazeb u komerčních úvěrů, nabídku a poptávku, atd. Rozumí dané komoditě daleko víc než já, vy, nebo investiční manažeři velkých fondů a bank, kteří můžou sledovat stav trhu pouze zprostředkovaně. V dalším článku si povíme více právě o této druhé skupině, tj Managed Money :-).