Komoditní spready

Pokvete pšenka?

Doufám, že pokvete. Odběratelé mého spreadového reportu vědí, že pšenici považuji momentálně za velmi zajímavou příležitost. A proto jsem se i já tento týden rozhodla vstoupit do pozice na jeden bull spread. Jsem ale zatím opatrná. Dnes vám v krátkosti popíšu můj pohled na trh s pšenicí.

Začněme nejprve s COT analýzou, ze které vždy primárně vycházím. Myslím si, že vyhrocenost trhu je na první pohled jasná. Hedgers jsou dokonce net long. To znamená, že většinu pozic, které drží, jsou long. Producenti tedy zjevně redukují své prodeje a naopak zpracovatelé komodity navyšují nákupy. A toto se děje zpravidla při nízkých cenách komodity.

Pšenice - hedgers

Druhá skupina speculators je naopak net short. Takže tato skupina drží více short pozic než long. A kromě toho jsou extrémně net short – křivka COT indexu je na svých lokálních minimech. Proto speculators jasně signalizují totéž, jako skupina hedgers – možný obrat trendu směrem nahoru.

Pšenice - speculators

Podívejme se nyní i na cenu pšenice. Při pohledu na posledních 5 let je evidentní, že komodita je v silném downtrendu. A koncem června cena poměrně prudce prorazila i kulatou hladinu supportu na 450 centech.

Pšenice cena

Nyní se podívejte na roční graf na denním timeframe. Tady je to poslední proražení směrem dolů ještě více zřetelné. Cena jasně pokračuje v poklesu, i když mezi tím vidíme i snahu o růst, zatím ale neúspěšně.

Pšenice cena

Takže z pohledu na cenu pšenice je situace pro bull spready nic moc. Co je ale u pšenice nyní velmi zajímavé, je contango histogram. Na histogramu jasně vidíme, zda se komodita nachází nejčastěji v contangu nebo v backwardation. Při pohledu na histogram pšenice zde jasně převládá contango. Ale… všimněte si tu svislou přímku. Je to aktuální hodnota contanga, která je téměř na maximální hodnotě za posledních 5 let. A často se stává, že tak silné contango je následováno růstovou rally.

Pšenice contango histogram

Téměř maximální contango je patrné dokonce i při pohledu na histogram za posledních 15 let.

Pšenice contango histogram

A tohle mě na pšenici velmi láká. Moji studenti už vědí proč. Kromě COTu je to i maximální contango, které pokud začne oslabovat, mohly by profitovat právě bull spready. Už dříve jsem se na jeden bull spread zaměřila, konkrétně ZWH17-ZWK17 (Březen-Květen). Šipka ukazuje na můj první vstup.

Spread na pšenicu

Spread je v klesajícím trendu, a proto je v této době ještě poměrně riskantní do tohoto obchodu vstupovat. Z toho důvodu jsem zatím otevřela pozici pouze s jedním kontraktem. U pšenice jsme stále v silném downtrendu. Když se podívám na skupinu hedgers, přece jen tu ještě nějaký ten prostor pro vyšší vyhrocenost vidím. Takže počítám i s tím horším scénářem, tedy že cena pšenice a spreadu bude v poklesu pokračovat a já budu muset vystoupit z obchodu na stoplossu.

A protože ani spread a ani cena pšenice ještě jasně neprokázaly snahu na obrat, minimalizuji si toto své riziko ještě více tím, že vstupuji do pozice postupně. Pokud se trh bude vyvíjet dobře, přikoupím další kontrakty. Vše bude záležet na dalším vývoji ceny, COTu, contanga, atd.

Přeji všem úspěšné obchody 🙂