Komoditní spready

Krátkodobé obchody na spreadech

Když se bavíme o interdelivery spreadech, většinou se jedná o dlouhodobé pomalé obchody. Nejstabilnější zisky totiž máme z obchodů, kde využíváme dlouhodobou výhodu na naší straně – contango. Existují ale i výjimky, kdy spekulujeme na krátký pohyb, řekněme pár dní, maximálně týden/dva.

A jedna taková přílezitost se vyskytla v červenci na bear spreadu LEZ17-LEV17, kterou jsem analyzovala i v jednom vydání Spreadového reportu, konkrétně z 31. 7. 2017.

Spreadový report ukázka

Jak vidíte, všechny analýzy byly pro danou příležitost poměrně příznivé. V první řadě to byla technická analýza spreadu i podkladu. Jak můžete vidět z repotu, na grafu spreadu jsme našli trendové přímky, které svíraly cenu do postupně se zužujícího obchodního rozpětí a bylo možné očekávat break přes 1.0 centů.

Bear spread

Samotná cena podkladu už odmítala dále růst, a proto jsem zde viděla velmi solidní šanci na breakdown přes 112 centů, což se nakonec stalo.

Futures

Konkrétní spread jsem ve skutečnosti vybrala podle grafu term structure. Z vývoje ceny podkladu jsem tušila, že hovězí půjde dolů. Šlo tedy pouze o to identifikovat tu část term structure, která se nachází v contangu a zároveň je zde dostatečná likvidita. Tuto podmínku splňují pouze expirace od října 2017 (LEV17) do února 2018 (LEG18). To mi dalo 3 možné kombinace spreadů, z nichž jsem jako nejlepší nakonec vyhodnotila LEZ17-LEV17.

Contango

Dále moje oblíbená COT analýza. Sentiment na trhu s hovězím již delší dobu naznačuje silnou překoupenost a bylo proto jen otázkou času, kdy dojde alespoň ke krátkodobému rebalancování. I tato informace proto svědčila ve prospěch bear spreadů.

COT index pozic

COT index pozic

Sezonalitu sice dávám až nakonec, ale v tomto případě byla poměrně přesvědčivá. Důvodem jsou úzká barevná pole kolem křivek průměrů, které naznačují míru rozptylu za příslušné období. A jak je vidět, kromě toho, že jsou úzké, v průběhu srpna očividně rostou spolu s křivkami. Nejvýrazněji je to nápadně u 5-leté analýzy.

Sezonalita

Sezonalita

Na grafu podrobné sezonality je úzké cenové rozpětí v průběhu srpna také jasně patrné (až na jeden rok, který je skrytý).

Sezonalita

Rozhodla jsem se proto podělit se o tuto zajímavou situaci i s odběrateli mého Spreadového reportu. Přiznám se, že sama jsem tuto příležitost nevyužila. Mám raději spíše dlouhodobější obchody a na tak krátkou dobu jsem tu viděla na můj účet příliš velké riziko. Ale vím o některých mých odběratelů, kteří tuto možnost využili a odnesli si z trhu pěkných pár set dolarů.

Takže to byla dnes ukázka toho, že se ke spreadovým obchodům může občas přistupovat i krátkodobě, přestože já osobně preferuji spíše konzervativnější a dlouhodobější strategie.