Komoditní spready

Co jsou spready?

Slovo spread má velmi mnoho významů. V našem případě znamená prostě obyčejný rozdíl. Konkrétně se jedná o cenový rozdíl.

Už víme, co je spread. Vysvětleme si, co je to komodita.

Komodita je například pšenice, kukuřice, cukr, plyn, ropa, bavlna, zlato, stříbro atd. Je to produkt, který je obchodován na burze bez rozdílu v kvalitě. Například pšenice od jednoho producenta se považuje za stejnou jako pšenice od jiného producenta (v případě automobilu nebo elektroniky to tvrdit určitě nemůžeme). Obvykle se komodita na burze obchoduje formou tzv. futures kontraktů.

Future kontrakt je termínovaná smlouva, na jejímž základě má držitel povinnost danou komoditu ve stanovený čas (čas expirace) za stanovenou cenu koupit nebo dodat.

Každá burza má ve specifikacích kontraktů stanovenou předepsanou kvalitu a množství komodity, které musí daný future kontrakt při jeho vypořádání splňovat.

A teď už můžeme přejít přímo ke komoditním spreadům …
Komoditní spread je cenový rozdíl mezi dvěma různými komoditními futures kontrakty.

Existují tři hlavní typy spreadů:

  • Interdelivery spread – cenový rozdíl mezi kontrakty na tutéž komoditu s rozdílnými expiračními měsíci (např. červencová kukuřice – březnová kukuřice).
  • Intermarket spread – cenový rozdíl mezi kontrakty na různé komodity (např. kukuřice – pšenice)
  • Interexchange spread – cenový rozdíl mezi podobnými komoditami na různých burzách (např. pšenice CBOT – pšenice KCBT)