Investování

Nikdo není neomylný

Minulý týden vyšla kniha M. Batnicka nazvaná Big Mistakes: The Best Investors and Their Worst Investments. Okamžitě se stala námětem pro velké množství blogů, tweetů apod.

O čem je?

Postupně se k ní budu vracet, budu přinášet nejzajímavější poznatky od jednotlivých investorů. Dnes jsem připravil krátké shrnutí jejich společných prvků. Tím nejdůležitějším je to, že i ti největší investoři dělali velké chyby. Zachovali se však jinak, než většina lidí – ti své úspěchy přičítají svému géniu a tvrdé práci, ale své neúspěchy přičítají náhodné shodě špatných okolností. Tito investoři to tak nevnímali, za neúspěšné investice vinili pouze sami sebe. Nechtěli je opakovat a dokázali se z nich poučit, a to díky přístupu, kdy studiu vlastních špatných investic věnovali mnohem více času než zabýváním se úspěchem.

Byli si vědomi toho, že to, co fungovalo nedávno, již nemusí fungovat, a proto se na to bezhlavě nespoléhali (jedním z takových ukazatelů je například ukazatel P/B, který byl v minulém století považován za jeden z klíčových ukazatelů, ale který je v dnešní době ovlivněn řadou dříve zanedbatelných, nebo dokonce neexistujících faktorů, a proto ztratil své výsadní postavení).

Člověk jako emotivní tvor

Dalším faktorem je míchání časových horizontů. To znamená, že investor nevydrží nedělat nic, i když investice stále splňuje jeho kritéria, pouze poklesla její cena (cena akcie). Investici na začátku vyhodnotil podle kritérií pro dlouhodobé investice, ale vyhodnocuje ji v krátkodobém horizontu. Málokdo vydrží nedělat nic více než rok.  Do investice tím pouští emoce.

Nikdo není neomylný a učení se z chyb je jeden z nejlepších nástrojů pro dosahování lepších výsledků. Proto, Jak jsem uvedl na úvod, budu postupně publikovat nezajímavější postřehy z uvedené knihy. Máte se na co těšit.  😊