Dopady epidemií na trhy a jak v tomto prostředí obchodovat?