Seriál: Obchodování komoditních spreadů

Komoditní spready: Kvíz 1

V našem spreadovém seriálu máme za sebou již 13 dílů nabitých informacemi o základech obchodování komoditních spreadů. Snažila jsem se vysvětlit vše důležité, co by měl každý spreadový obchodník určitě znát. Ale ještě před tím, než se posuneme dál k analýzám různých trhů, máte možnost sami sebe otestovat a zjistit, do jaké míry spreadům rozumíte. Každá otázka se vztahuje k jedné lekci ze seriálu. Pokud vám nebude něco jasné, můžete si pomoci kliknutím na číslo otázky a zopakováním daného dílu. Na konci kvízu najdete správné odpovědi. Držím palce!

Start…

1. Když nabídka převyšuje poptávku:

  • a) je tlak na cenu komodity směrem nahoru
  • b) je tlak na cenu komodity směrem dolů
  c) cena komodity se hýbe do strany

2. Expirace futures kontraktu představuje:

  • a) termín, kdy se kontrakt přestane na burze obchodovat
  • b) termín, kdy se kontrakt začíná na burze obchodovat
  c) termín, kdy je potřebné se kontraktu zbavit

3. Interdelivery spread představuje:

  • a) cenový rozdíl dvou futures kontraktů na různé komodity
  • b) cenový rozdíl dvou futures kontraktů na stejnou komoditu, ale s různou expirací
  c) cenový rozdíl dvou futures kontraktů na podobnou komoditu obchodovanou na různých burzách

4. Křivka term structure zobrazuje

  • a) ceny aktuálně obchodovaných futures
  • b) ceny již expirovaných futures
  c) ceny nejlikvidnějších futures

5. Term structure na následujícím grafu zobrazuje trh:

  • a) v contangu
  b) v backwardation

6. Co znamená toto označení spreadu na ZCN19-ZCZ18:

  • a) nákup červencového kontraktu a zároveň prodej prosincového kontraktu na kukuřici
  • b) nákup prosincového kontraktu a zároveň prodej červencového kontraktu na kukuřici
  c) nákup červencového kontraktu a zároveň nákup prosincového kontraktu na kukuřici

7. Když očekáváme pokles ceny pšenice v nejbližším období, zvolíme následující strategii:

  • a) otevřeme zároveň dvě long pozice na kontrakty s různou expirací
  • b) otevřeme long pozici na kontrakt s bližší expirací a zároveň short pozici na kontrakt se vzdálenější expirací
  c) otevřeme short pozici na kontrakt s bližší expirací a zároveň long pozici na kontrakt se vzdálenější expirací

8. Na term structure cukru zjistěte změnu velikosti spreadu mezi 4. a 5. expiračním měsícem v období 1. 3. 2017 a 26. 4. 2017:

  • a) 0.45
  • b) 0.46
  c) 0.47

9. Spotová cena označuje

  • a) cenu komodity v den doručování
  • b) cenu komodity v den expirace
  c) cenu komodity s okamžitým dodáním na fyzickém trhu

10. Strategii z otázky číslo 7 říkáme

  • a) bull spread
  • b) bear spread
  c) intermarket spread

11. Z contango histogramu u cukru zjistěte, kolik procent času se trh nacházel v backwardation za poslední tři roky do 7. 5. 2018 mezi druhým a třetím expiračním měsícem:

  • a) 78.8%
  • b) 21.2%
  c) 13.2%

12. Zvolte správnou odpověď:

  • a) pro bull spread je příznivější, pokud je trh v contangu
  • b) pro bear spread je příznivější, pokud je trh v contangu
  c) pro bear spread je příznivější, pokud je trh v backwardation

13. Z následujících možností vyberte bear spread na kukuřici, který patří do jedné sklizně:

  • (a) ZCH19-ZCZ18
  • (b) ZCZ18-ZCH19
  (c) ZCZ18-ZCH18

Správné odpovědi

1b) 2a) 3b) 4a) 5b) 6a) 7c) 8c) 9c) 10b) 11b) 12b) 13a)