Psychologie

Psychologie obchodníka: Jak si ji vypěstovat a uspět?

Dnešní článek souvisí s nedávno proběhlým webinářem z podzimní série, ve kterém jsem se věnoval psychologii reálného obchodování. Hned ze začátku zde máte záznam webináře. Níže je shrnutí toho, co jsem na webináři říkal, ale samozřejmě ne tak do detailů.

Proč je psychologie obchodování důležitá?

Psychika obchodníka je základ úspěchu. Můžeme ji vnímat jako dělící filtr, který rozděluje tradery na úspěšné a neúspěšné. Říká se, že o úspěchu, resp. neúspěchu obchodníka rozhoduje psychika tak ze 70-80%. Samozřejmě bez dobrých vstupů a money managementu zrovna tak nebudete ziskoví, ale jádro je v psychice.

Mít dobrou psychiku je důležitější, než mít dobrý MM a vstupy. Proč? Protože jestliže máte špičkovou strategii, kterou nejste schopni dodržovat, nebude vám takováto strategie příliš mnoho platná. Bez dobré, vytrénované psychiky nebudete schopni dodržovat svojí strategii.

Co tedy znamená mít dobrou psychiku?

 1. Být disiplinovaný
 2. Ovládat své emoce
 3. Být pokorný
 4. Uvědomovat si statistiku v tradingu
 5. Být konzistentní

Dvě příšerky v naší hlavě – strach a chamtivost

Mnoho ztrátových obchodů je způsobeno tím, že obchodujeme pod vlivem strachu. Příšerka „strach“ způsobuje, že jsme ve svém obchodování nekonzistentní. Tato nekonzistence se projevuje například tak, že ve chvíli, kdy bychom měli obchod otevřít začneme panikařit, obchod neotevřeme a vyčkáváme. Do obchodu nakonec vstoupíme pozdě, trh se otočí a vyhodí nás na stop lossu.

Proč toto děláme? Proč nás strach takto ovládá? Nejčastěji proto, že nevěříme své strategii a svým schopnostem.

Druhá příšerka, chamtivost, je naopak druhý extrém. Často s tím mají problém úspěšní lidé s velkým egem, ale nejen oni. Přehnaná sebedůvěra způsobuje, že hodně riskujeme, což dříve či později vede k vymazání účtu.

Jak bojovat se strachem a chamtivostí? Zaprvé stále si připomínat, co k úspěchu vede a co nikoliv. A za druhé, připomínat si první bod, tzn. držet se toho. Je nutné zdravě věřit své strategii, a dávat pozor na přehnanou sebedůvěru.

Co konkrétně k úspěchu nevede?

 1. když nemám strategii
 2. Když nepracuji s riziky
 3. Když spoléhám na cit
 4. Když obchoduji bez SL
 5. Když nemám čas strategii obchodovat pravidelně
 6. Když jsem nesystematický a pomalu reaguji na trh

A co naopak k úspěchu vede?

Když mám strategii – strategie pevně stanovuje pravidla obchodování. Vím, kdy do obchodu vstoupit, kdy vystoupit a jak se zachovat v různých situacích. Říká mi rovněž jaké % ziskových obchodů, zisky a rizika očekávat. Díky strategii neobchoduji náhodně a vím, co dělám.

Když mám rozumný Money Management – na daný obchod neriskuji ani příliš málo, ani příliš hodně.
Když si uvědomuji, jak funguje statistika v tradingu. Statistická výhoda se ale projeví pouze tehdy, pokud je konzistentně dodržována.

Když jsem ve svém tradingu konzistentní. Konzistentní v dodržování pravidel jak pro nastavení a realizaci obchodů, tak času, ve kterém strategie má být obchodována. Vynechání části obchodů vede v lepším případě k vyššímu propadu a nižšímu než očekávánému celkovému zisku strategie. Méně kvalitní strategie se může stát i ztrátová. Na webináři jsem ukazoval konkrétní příklad.

Když si stanovím správnou motivaci a cíl, co nejvíce konkrétně. Je třeba mít představu, jaké kroky k tomuto cíli vedou a je také potřeba mít stále před očima důvod – motivaci, proč trading a investování vlastně dělám.

Když mám dlouhodobý pohled. Toto rozebírám na webináři do detailů na výsledcích za poslední 3 roky.

Když mám disciplínu. Warren Buffet kdysi řekl toto: „Nemusíte být chytřejší než ostatní, musíte být disciplinovanější.“ Pravda pravdoucí. Zapsat, zarámovat a pověsit na očích. Disciplína znamená, že všechno výše popsané dokážete dodržovat měsíce, roky, nebo i celá desetiletí. Budiž nám Warren Buffett v tomto vzorem a inspirací.

Vidíte sami, že pozitivních návyků, které je třeba získat, je poměrně hodně. Samozřejmě, každý jsme jiný a proto doba, kterou budeme potřebovat pro zvládnutí těchto předpokladů vedoucích k úspěchu se u každého z nás bude lišit. I to je důkazem toho, že trading a investice je řemeslo, a jako u každé profese vyžaduje studium, čas a úsilí, a to vše je třeba postupně převádět do praxe. U nás na Quasticu netvrdíme, že se traderem stanete přes noc a milionářem za týden. Nabádáme vás ale k pečlivosti, trpělivosti a vzdělávání se.

Takže studujte a makejte! Jo a podívejte se na webinář, myslím, že se mi povedl 😊.

Další webinář bude příští úterý 27.11. od 20 hodin a tentokrát zaměřený na praxi. Ukážu vám zabijáka, který má na svědomí mnoho automatických strategií. A také jak s ním bojovat.

Pro registraci stačí vyplnit tento formulář: