Opce

Opční strategie short call a neefektivní ETF

minulém díle jsem popsal základní obrysy strategie přímého shortování ETF. Vysvětlili jsme si, že i přes nesporný výnosový potenciál taková strategie skýtá řadu rizik, které je vždy třeba mít na paměti.

Dnešní díl bych již chtěl věnovat opčním strategiím, které lze k shortování většiny ETF rovněž využít.  Pro rekapitulaci, samozřejmě s pomocí opcí můžeme sestavit celou řadu strategií, které sledují stejný cíl – tj. pokles podkladového aktiva. Ať se již jedná o jednotlivé opce – tedy základní strategie: Short call či long put,  nebo pokročilejší struktury jako např. vertikální bear spready (ať již kreditní bear call spready či debetní bear put spready)

Pojďme si dnes rozebrat tu první strategii z našeho seznamu – tj. short call opci

Jakožto opční vypisovatel máte povinnost určitého plnění  (v tomto případě dodat určité množství podkladového aktiva protistraně – prakticky řečeno tedy ETF shortovat v případě, že se protistrana vašeho obchodu – tedy majitel koupené call opce rozhodne, že uplatní své právo a ETF za sjednanou cenu od nás koupí).

Za tuto povinnost inkasujete opční prémium, jehož velikost se odvíjí od celé řady faktorů (vzdálenosti striku opce od aktuální ceny, času do opční expirace, volatility, apod.).

Existuje několik přístupů při obchodování strategie short call.

2 nejzákladnější jsou následující a popíšu je na Vám již známém instrumentu VXX.

 • Umístím opci (resp. její strike) výše než je aktuální cena na trhu (opce je tzv. OTM – out of the money). Pro úspěch celé strategie a tedy možnosti ponechat si plné opční prémium mi stačí, aby cena při expiraci nebyla nad mnou zvoleným strikem. Prostě jednoduše – stačí, aby se nic zásadního (v tomto případě růst) nestalo.

Např. aktuálně je cena VXX 27.44, pokud bych vypsal call opci s červnovou expirací (150 dní do expirace) se strikem 50, obdržím prémium cca 200 USD na kontrakt.

Obr.1: Diagram vypsané call opce na instrumentu VXX, strike 50, SEP2018 expirace
Obr.1: Diagram vypsané call opce na instrumentu VXX, strike 50, JUN2018 expirace (zdroj: TD Ameritrade)
 • Umístím opci níže než je aktuální cena na trhu (opce je tzv. ITM – in the money) – za takovou opci obdržíme výrazně vyšší prémium. Abych měl ovšem právo si toto prémium ponechat v plném rozsahu, musí cena na trhu poklesnout až pod mnou zvolený strike opce.

Pokud bych vypsal za aktuálních podmínek ITM opci se strikem 20, obdržím sice nyní prémium ve výši 850 USD na 1 kontrakt, avšak aby byl obchod ziskový, musí být cena VXX při červnové expiraci pod hodnotou 20. Jedná se tedy o agresivnější typ obchodu, kde očekávám, že VXX se bude dále vlivem contanga rozpadat a na trhu nebude přílišná volatilita, která by cenu VXX vyhnala výrazně nahoru.

Obr.1: Diagram vypsané call opce na instrumentu VXX, strike 20, SEP2018 expirace
Obr.2: Diagram vypsané call opce na instrumentu VXX, strike 20, JUN2018 expirace (zdroj: TD Ameritrade)

Zde ještě v cenovém grafu VXX vyznačené úrovně obou opčních striků pro lepší názornost.

Cenový graf VXX a vyznačené úrovně 20 a 50
Obr.3: Cenový graf VXX a vyznačené úrovně 20 a 50 (cenový graf zdroj: TD Ameritrade)

Volbě optimální hladiny pro zvolený strike vypsané opce – s ohledem optimální kombinaci výše inkasovaného prémia a zároveň pravděpodobnosti úspěchu (tedy že cena ETF ve finále skončí pod strikem vypsané opce) se budu detailně věnovat v některé z dalších kapitol seriálu.

Samozřejmě je Vám věřím zcela jasné, že inkasované opční prémium velmi závisí právě na aktuální hodnotě podkladového trhu, potažmo volatilitě. Bude tedy výrazně vyšší v situaci, kdy trh zaznamená určitý spike – ideálně krátkodobý výkyv nahoru (jak je to ostatně u volatilních ETF běžné).

Pojďme si nyní ukázat pro srovnání ceny opcí v období okolo Brexitu, o kterém jsem ostatně psal již v minulém článku.

Pro srovnání rozdílnosti opčních prémií beru v potaz 2 extrémy – lokální minimum zde dne 7.6.2016  a naproti tomu den následující po oznámení výsledku hlasování o Brexitu – tedy 24.6.2016 , kdy volatilita výrazně vzrostla (viz žlutě zakruožkované svíce v následujícím grafu)

Vývoj ceny na instumentu VXX v období 6-7/2016
Obr.4: Vývoj ceny na instumentu VXX v období 6-7/2016 (zdroj: finance.yahoo.com)

(Pozn: Nenechte se zmást rozdílnou cenou instrumentu VXX v cenovém grafu výše a v příkladech níže. Aktuální cena je přepočtena o tzv. reverzní splity, které již v období 6/2016 až doposud proběhly 2 –  v obou případech se jednalo o reverzní split ceny 4:1.  Tedy všechny striky uvedené v příkladech níže je nutno násobit koeficientem 16).

Pokud bychom v prvním případě – tedy při nízké úrovni volatility – vypsali call opci se strikem 20 (z dnešního pohledu jde o cenu 320, viz poznámka výše) a zářijovou expirací, obdrželi bychom prémium 0.62, tedy 62 USD.

Ceny vybraných call opcí instrumentu VXX ze dne 7.6.2016
Obr.5: Ceny vybraných call opcí instrumentu VXX ze dne 7.6.2016 (zdroj: TD Ameritrade)

Naproti tomu – po oznámení výsledků hlasování a zvýšené volatilitě bychom za identický strike – tedy 20 – obdrželi prémium více než trojnásobné – 2.05,  tj. 205 USD na 1 opční kontakt.  Pro zajímavost, identické prémium jako v prvním případě bychom získali výpisem call opce až se vzdáleným strikem 32, tj. téměř 90% od tržní ceny VXX.

Ceny vybraných call opcí instrumentu VXX ze dne 24.6.2016
Obr.6: Ceny vybraných call opcí instrumentu VXX ze dne 24.6.2016 (zdroj: TD Ameritrade)

Samozřejmě po bitvě je každý generál a rozhodně toto srovnání nemá za cíl ukázat Vám nejlepší vstupní moment na trhu. Toto porovnání má však za úkol demonstrovat, že pro výkonnost takové strategie je velmi zásadní načasování vstupu do pozice. Tomuto tématu se budu v některém (či spíše některých) dalších dílech věnovat velmi podrobně – ve fondu na toto využíváme vlastní řešení, které vybírá optimální opční pozici právě s ohledem na obdržené prémium, ale na druhou stranu i s ohledem na pravděpodobnosti úspěchu takového obchodu, úroveň volatility, atd..

Vyšší cena podkladového aktiva však neznamená jen výhodnější vstup pro takto nekrytou opční strategii, ale tyto závěry platí i pro opční struktury, které jsou zcela zajištěné (např. vertikální spready).

Řada obchodníků, kterým jsem princip této obchodní strategie vysvětlil má velký problém dodržet zásady risk-managementu, které jsou pro úspěšné dlouhodobé obchodování zásadní. Samozřejmě při pohledu na dlouhodobý graf instrumentů jako je VXX, UVXY, UNG, a mnohých dlaších neefektivních ETF/ETN nabývá mnoho obchodníků dojmu, že se nic zásadního stát nemůže. Věřte, že může – a tím nemyslím nutně rok 2008 či 2011 a obrovské nárůsty tržní volatility. Často i krátkodobé volatilnější období, kterých jsme i v posledních – obecně velmi klidných letech – zažili poměrně dost, mohou s nesprávně řízenou strategií nadělat v portfoliu neskutečnou paseku.

Proto pokud již mám obchod (ideálně tedy při zvýšené volatilitě) otevřen, jak tedy pozici řídit…

Při strategii výpisu call opce mohu mít několik scénářů

 • Trh nezaznamená výraznější protipohyb
  1. Pozici držím do expirace
  2. Preferovaná varianta – pozici uzavírám, pokud již aktuální zisk je např. 80% z celkového opčního prémia
 • Trh jde proti mé pozici – zde záleží na intenzitě takového pohybu a řadě dalších faktorů (volatilitě, času do expirace opce)
  1. Pozici uzavírám („stop-loss“ např. na úrovni inkasovaného opčního prémia) a nenásleduje další akce z mé strany
  2. Pozici roluji v čase dále (např. o měsíc na vyšší strike za nulový náklad, stejné prémium)
  3. Pozici uzavřu a namísto ní otevírám adekvátní počet zajištěných struktur (např. vertikálních bear call spreadů)

Samozřejmě výčet možných variant úprav zdaleka není úplný, existuje celá řada dalších metod úprav a řízení pozice. Důležité je ale vědět a mít plán, co a kdy v jaké situaci dělat. Detailním popisem money-managementu se budu zabývat v dalších dílech tohoto seriálu.

Na závěr mi dovolte malé shrnutí výhod a nevýhod strategie short call.

Výhody:

 • Velmi zajímavý ziskový potenciál
 • Větší možnosti řízení obchodu, úpravy pozice
 • Není zde žádný borrowing-fee (náklad za držení pozice) jako u klasického shortu
 • Obvykle méně náročné na margin než klasicky short

Nevýhody:

 • Teoreticky neomezená ztráta
 • Každá opce kontroluje 100 jednotek podkladového aktiva > velký nominál
 • Ne všechny ETF lze obchodovat prostřednictvím opcí

V příštím díle budu pokračovat v popisu dalších opčních strategií pro neefektivní ETF a pokud vše dobře dopadne, připravím pro vás malý dárek…