Opce

Obchodní systém pro short neefektivních ETF – 5. díl – co dělat při assignmentu?

minulém díle edukativního seriálu jsem zmínil, že při shortování trhu neefektivních ETF prostřednictvím bear call spreadů existuje určité riziko přiřazení, tzv. assignmentu. To se děje typicky ve chvílích, kdy je opční strike výrazně in-the-money a u vypsané opce nezbývá již prakticky žádná časová hodnota. Co to pro nás jako opční obchodníky znamená? Jednoduše to, že namísto 1 vypsané call opce budeme v shortu 100 ks podkladového trhu, tedy např. 100 ks short ETF:UVXY.

Možná si říkáte, v čem že je problém, vždyť stále držíme ochrannou – nakoupenou call opci – s vyšším strikem. To je samozřejmě pravda, nicméně při shortu ETF, jakým je právě ETF navázané na volatilitu (VXX, UVXY,…) je tento short zpoplatněn tzv. borrowing fee (zjednodušeně řečeno je zde náklad na shortování). Jeho výše se liší podle aktuální dostupnosti akcií k shortu, nezřídka bývá i vyšší než 10% (aktuálně na UVXY okolo 15% p.a.).  Typicky v situaci, kdy se to „hodí“ nejméně, tj. při vyšších hodnotách trhu a vynuceném přiřazení naší opční pozice je i tento poplatek vyšší. Borrowing fee je účtován za každý den držení shortu a počítá se tedy z celé nominální hodnoty pozice.

Pokud máme tedy naši původní pozici ve výši 1 opčního kontraktu, bude tedy přiřazeno 100 ks short onoho ETF.  Pokud by aktuální hodnota onoho ETF byla např. 15, pak celková nominální hodnota činí 15 x 100 = 1500 USD. Zjednodušeně – pokud je borrowing fee sazba 10% (jak ji zjistit, jsme si ukázali v článku zde), pak za rok držení budeme platit 150 USD, přepočteno na dny je to cca 0,40 USD za den.

Není to sice nijak závratná hodnota, nicméně při delším držení může velmi výrazně nabourat ziskovost naší obchodní strategie. Proto si pojďme ukázat, jaké scénáře se nabízejí. Podotýkám, že se rozhodně nejedná o kompletní výčet možných variant. Velmi záleží vždy na konkrétní poloze onoho podkladového trhu, výši volatility, výši contanga/backwardace apod.

  1. Uzavřít zbývající pozici

Prvním a nejjednodušším způsobem je pozici ukončit. Ideální je zadání příkazu (např. v platformě TWS) jako strategii Buy Write. Čili nákup akcie + prodej call opce.

Následně je možné buďo:

  • Otevřít pozici (bear call spread) na stejnou expiraci, ovšem s vyšším strikem vypsané call opce (je důležité hlídat časovou hodnotu)
  • Otevřít pozici ještě na delší expiraci, ovšem i zde je nutné hlídat časovou složku

V obou případech – mimo časové složky vypsané opce – je nutné sledovat, jaký RRR bude zvolená strategie mít. Nepovažuji za rozumné „dohánět“ možnou drobnou ztrátu realizovanou assignmentem volbou sice bezpečnějších (tedy bližších) striků vypsaných call opcí, ovšem za cenu velmi nepříznivého RRR takového spreadu.

  • Otevřít pozici na bear-put spreadu. I zde ovšem platí, že je nutné sledovat RRR strategie. Jak jsme si vysvětlili minule, put spready jsou sice konzervativnější variantou, ovšem za cenu méně příznivého RRR strategie.
  1. Vypisovat k přiřazeným akciím put opce

  • Naked put opce

Náklad za půjčení akcií je možné eliminovat výpisem put opcí proti short pozici na ETF. Pokud původní bear-call spread měl dlouhodobou expiraci (např. rok), pak vypsané put opce mohou být klidně na týdenní bázi.

Put opce je vhodné vypisovat OTM, tedy několik % pod aktuální cenou ETF. Ideální pro výpis je, pokud je trh v backwardaci či ne ve výrazném contangu. V takovém případě je menší pravděpodobnost, že by mělo dojít k prudkému poklesu a naše vypsaná put opce se tak ocitne v nepříjemné ztrátě a bylo by již poměrně obtížné ji např. rolovat o týden v čase dále bez ztráty prémia.

  • Bull put spready

Pokud je hodnota ETF vysoká a margin na nekrytou put opci by byl již příliš velký, je možné otevřít strategii bull put spreadů. Riziko i ztráta je omezena, v případě výrazného poklesu trhu možno celý spread odrolovat v čase, případně otevřít namísto něj naked put opci (záleží na aktuální hodnotě ETF).

  1. Nechat obchod být, ale stanovit si časový stop-loss

V zásadě i toto je validní způsob, jak s pozicí naložit, zejména pokud očekáváme rychlý pokles podkladového trhu zpět. V takovém případě tedy není nutné pozici hned uzavírat, ale možno nechat obchod v trhu a stanovit si časový stop-loss, do kdy budeme (i přes nakumulované náklady za short) pozici držet, resp. jak dlouho (může to být několik týdnů, několik měsíců, záleží na mnoha okolnostech)

Po této době možno využít některý ze způsobů uvedených v bodě 1 či 2.

Jak vidíte, assignment není pro short neefektivních ETF žádná pohroma. Důležité je zachovat chladnou hlavu a vybrat některý ze způsobů řízení pozice, který jsem popsal výše či použít jejich kombinaci. Důležité je vždy mít plán a být připraven. Ať se daři!