Komoditní spready

Proč na komoditní spready postačí i menší účet

V minulém článku jsem přiblížila můj příběh, jak mě vítr na cestě mým studentským životem zavál k obchodování na burze, a proč právě ke komoditním spreadům. Hlavní důvody byly časová nenáročnost a také nižší startovací kapitál. Pro mě jako pro mladou studentku to byly velmi příjemné vlastnosti. No nejsou to jediné vlastnosti, pro které jsou spready tak sympatické. Dalším lákavým důvodem je výrazně redukována volatilita ve srovnání s podkladovými futures. Pojďme si to ukázat na příkladu.

Na obrázku jsou pod sebou dva grafy, které zobrazují stejné časové období. Na prvním grafu vidíme future na sóju s expirací v listopadu 2011 (ZSX11). Druhý graf je interdelivery spread ZSX11-ZSF12, tzn. nákup future na sóju s expirací v listopadu 2011 a zároveň prodej future s expirací v lednu 2012. Jedná se o tzv. bull spread, jehož cena se většinou pohybuje stejným směrem jako cena podkladové komodity.

Modré šipky zobrazují velikost pohybu ceny za stejné časové období. Vybrali jsme období, kdy cena future klesala. Pod šipkami najdete velikost ztráty na jeden kontrakt.

Spread1

Takže z grafu je zřejmé, že v případě držení jednoho future kontraktu bychom byli v dost nepříjemné ztrátě. Naproti tomu v případě držení například našeho spreadu by to nebylo tak špatné. Ztráta by byla nesrovnatelně menší. Tento velký rozdíl v pohybech cen způsobuje velmi jednoduchý fakt – nepříznivý pohyb na trhu se nám promítne zároveň do prodaného i nakoupeného kontraktu. Spread je vlastně cenový rozdíl. A když z obou stran tohoto rozdílu odečtete nebo přičtete velmi podobné číslo, výsledný rozdíl nebude tak markantní jako v případě samotného future.

A z toho také vyplývá i zmiňovaná vlastnost, díky které spready nalákaly i mě – menší potřebný kapitál. Pokud byste měli zájem obchodovat pouze čistě futures, potřebovali byste na to účet o velikosti mnoha desítek tisíc dolarů. Proč? Abyste v průběhu obchodu dokázali unést tak velkou otevřenou ztrátu jako například 14 tisíc dolarů. No u spreadů, jak můžete vidět i na obrázku, ztráta dosahuje pouze několik stovek dolarů. A takovou ztrátu unesete bez problémů i s účtem o velikosti několika tisíc dolarů. Příjemnější představa, že?