Komoditní spready

Kakao nejen k snídani

Mojí „čerstvou“ pozicí je bull spread na kakao. Nejde ale o velkou pozici. Přestože se jedná o nízkorizikový spread, je zde ale několik faktorů, které mohou negativně obvlivnit úspěšnost tohoto obchodu. Na druhou stranu je tu i pár zajímavostí, kvůli kterým jsem této příležitosti nedokázala odolat.

Pojďme ale pěkně od začátku. Pokud jste sledovali mé webináře nebo jste se zúčastnili nedávných konferencí, tak už víte, že prvním bodem na mém „checklistu“ při výběru obchodů je COT analýza. V případě kakaa COT indikátory hovoří jasnou řečí. Velcí spekulanti i zajišťovatelé mají své pozice extrémně vyhrocené s náznakem budoucího růstu kakaa.

historicalCot_cc

historicalCot_cc (1)

První bod na seznamu je tedy splněn, a proto postupuji dál. Když se podíváme na technickou analýzu, náznak obratu zde vidím v podobě proražení klesajících trendline a jejich následný retest z vrchní strany. Tato formace se často objevuje právě když dochází ke změně trendu.

historicalPrice_cc (1)

Dalším pozitivním signálem z hlediska technické analýzy pro mě bude proražení klesající přímky od konce minulého roku a následně i další rezistence na 2 100 dolarech.

historicalPrice_cc

Pokračujeme v mém checklistu a následuje velmi důležitá struktura trhu. Na contango histogramu vidím za posledních 5 let, že contango nemá jasnou převahu, jak je tomu u většiny trhů. Uvažovat o bull spreadech proto není úplně, jak se říká, „mimo mísu“. Na následujícím grafu můžete vidět contango histogram mez druhým a třetím expiračním měsícem v pořadí.

historicalContangoHistogram_cc

Druhou zajímavou věcí, kterou si na histogramu můžeme všimnout, je extrémně vysoké contango za posledních 5 let (svislá přímka je zcela vpravo). Dokonce je to extrém i za posledních téměř 10 let (s výjimkou roku 2011, kdy contango dosáhlo až 1.8%).

historicalContango_cc

Dosáhlo ale contango skutečně maxima i nyní? To je dobrá otázka. To nemusí být zcela jisté. Je to zároveň ta hlavní věc, která stojí proti bull spreadům. Silné contango totiž drží bull spready pod tlakem. Představte si to jako nějaké těžké závaží, které vám nedovolí tak rychle vstát ze židle. A přesně to se právě děje na kakau. Kromě toho zde máme z fundamentálního hlediska poměrně silné zásoby z probíhajících sklizní, což by mohlo contango ještě zvýšit.

Na druhé straně není vyloučeno, že vysoká nabídka již v ceně zahrnuta je, a že nízké ceny kakaa budou velkým lákadlem pro nové kupující. A čím více bude kupujících, tím menší „závaží“ bude působit proti bull spreadům. Proto jsem se rozhodla do obchodu přece jen vstoupit, ale s přiměřeně velkou pozicí, tak abych měla riziko pod kontrolou.

Vybrala jsem si vzdálenější bull spread, který jsem podrobně analyzovala i v mém pondělním spreadovém reportu – CCZ17-CCH18. Na první pohled vidíme, že zde probíhá konsolidace ceny, takže spread se již nenachází v silném downtrendu jako dříve.

spreadsPrice_CCZ17-CCH18

Na závěr se podíváme na sezonalitu. V případě analýzy průměrných pohybů za posledních 5 a 15 let nevidíme žádný výrazný trend. Míra roztpylu zároveň neukazuje na hrozící extrémně volatilní období, takže je tato analýza v mých očích spíše neutrální.

spreadsSeasonalityAverage_CCZ17-CCH18

Na podrobném grafu sezonality
nevidíme ani žádné výrazné pohyby směrem dolů v následujícím období. Kromě toho je patrné, že se v posledních letech spread většinou pohyboval v cenovém rozsahu -$30 až +$30.

spreadsSeasonality_CCZ17-CCH18

Když to tedy shrnu, určitě se nejedná o „tutový“ obchod. A dokonce pokud dojde ke skutečnému obratu kakaa na růst, není jisté, že bull spready extrémně zazáří. Jelikož mám ale menší účet, z hlediska risk managementu je to pro mě poměrně zajímavá příležitost k zobchodování kakaa s nižším rizikem.