Komoditní spready

Jak obchodovat komodity s menším rizikem

V předchozím článku jsem se věnovala tomu, proč je možné obchodovat spready i s menším účtem, tj. několika tisíc dolarů (ne desítek tisíc). A dnes si ukážeme další výhodu obchodování spreadů – možnost zvolit si stupeň rizikovosti.

Představte si, že vidíte dobrou příležitost zobchodovat určitou komoditu. Máte ale k dispozici menší účet, který by průběžnou ztrátu v obchodě na samotný future nemusel unést. A proto se vydáte cestou spreadů, které dokáží ztráty výrazně redukovat.

A teď je tu další otázka – do jakého rizika jste ochotni jít? Obecně platí, že čím máte k dispozici menší účet, tím menší ztrátu můžete riskovat. Protože i když váš obchod bude v konečném důsledku ziskový, ihned po vstupu do obchodu se může trh vydat nejprve opačným směrem, než byste si přáli. A tady je velmi podstatné stanovit si maximální možný drawdown (průběžnou ztrátu v obchodě), který váš účet zvládne.

Při obchodování spreadů se vám otevírají další cesty – různé šířky spreadů – různá rizikovost. Můžete si sami zvolit šířku spreadu, tzn. kolik měsíců odděluje jednotlivé kontrakty spreadu. Například pokud si vyberete spread s expirací kontraktů v březnu a prosinci, rozdíl je 9 měsíců. Pokud si vyberete květen a prosinec, rozdíl je jen 7 měsíců atd.

A čím užší spread (tzn. menší vzdálenost mezi kontrakty), tím je cena spreadu nižší. Je to logické – čím je menší časový rozdíl, tím je menší cenový rozdíl mezi kontrakty (například z důvodu podobných skladovacích nákladů atd.). Podotýkám, že mluvíme o interdelivery spreadech a o úrodě v rámci stejné sklizně.

Ale pochopitelnější než zdlouhavý popis jsou následující tři grafy, na kterých jsou zobrazeny postupně spready na pšenici (ZW) s expirací jednotlivých kontraktů:

zwh15-zwz14(a)
Březen 2015 – Prosinec 2014 (rozdíl 3 měsíce)


Květen 2015 – Prosinec 2014 (rozdíl 5 měsíců)


Červenec 2015 – Prosinec 2014 (rozdíl 7 měsíců)

Na grafech podle pravé osy jasně vidíme, že s růstem šířky spreadu se zvyšuje cena spreadu. A to samé platí i pro průběžný drawdown. Čím širší spread, tím může být průběžná ztráta větší.

A závěrem jedna velmi podstatná věc. Výběrem správné šířky spreadu (podle velikosti vašeho účtu) dokážete svůj zisk maximalizovat obchodováním multikontraktů. To znamená nákup nejen jednoho spreadu, ale rovnou několika spreadů. Můžete tak do obchodu vstupovat a vystupovat postupně. To vše vám dokáže pomoci při tvorbě kvalitního money managementu, který je základním pilířem fungujícího obchodního systému.