Komoditní spready

COT odkrývá zajímavou příležitost na sójovém šrotu

Vždy mě zaujme trh s extrémní vyhroceností a dnes se s Vámi podělím o zajímavou příležitost, kterou jsem na základě takové vyhrocenosti objevila. Konkrétně jde o interdelivery spread na sojový šrot – ZMN16-ZMQ16. Samozřejmě, že konečné posouzení potenciálu obchodu nechám opět na Vás :-).

Co znamená extrémní vyhrocenost trhu? Tak jak jsem psala v minulém článku, např. když je skupina zajišťovatelů extrémně „short“, připravují se na pokles ceny dané komodity. Nebo pokud jsou jejich short pozice extrémně redukovány, je tu náznak naopak růstu dané komodity. A tento druhý případ se týká momentální situaci na trhu se sójovým šrotem. Podívejte se na to se mnou.

Na následujících dvou obrázcích můžete vidět COT analýzu nejprve pro skupinu spekulantů a pak pro skupinu zajišťovatelů. Šipky ukazují na aktuální situaci na trhu. Vidíme, že se COT index nachází na úrovni, kde v minulosti docházelo k obratu trendu.

A teď si ukážeme aktuální spread. Šipky zde znázorňují dvojitý odraz od supportu na -0,8 dolarů. Nejbližší hranici resistance vidím na hladině 0 dolarů.

Teprve po přezkoumání spreadu jsem v SpreadCharts.com objevila i obchodní signál na základě 5-leté a 15-leté analýzy sezonality. Ten můžete vidět na dalším obrázku. Růstová tendence spreadu je zde patrná. Doporučený vstup do obchodu podle tohoto alertu je až od ledna, protože v prosinci zvyklo dojít k poklesu (černá šipka).

Zajímavý je také vývoj samotné komodity. Na dnešním posledním grafu vidíte 5-letý vývoj ceny sojového šrotu. Šipka ukazuje na aktuální cenu a vidíme, že se blíží k několikaletému minimu naznačeného modrou linkou.

Shrnutí:

Pokud technickou analýzu spreadu a ceny podkladové komodity zkombinuji s COT analýzou, která ukazuje na extrémní vyhrocenosť, přikláním se k názoru, že by zde mohla být dobrá „spreadová“ příležitost. Poměr ztráta/zisk je zde myslím velmi zajímavý, i když tento konkrétní spread je vhodný spíše pro menší účty vzhledem k 1-měsíční šířce spreadu (ČERVENEC-SRPEN). Investor s větší chutí si zariskovat zde má možnost využít alternativ jako ZMH16-ZMN16, ZMH16-ZMQ16 nebo ještě rizikovější spread ZMH16-ZMV16. O možnosti zvolit si riziko při obchodování komoditních spreadů jsem psala v tomto článku.