Komoditní spready

Chystám se do bull spreadu na kukuřici?

Kukuřice – trh, který je momentálně extrémně přeprodaný a obchodníci „číhají“ na možný růst. Otázkou je, zda jde o vhodnou příležitosti pro mě. Nejdříve si ale rozebereme situaci na trhu.

COT analýza

Aktuální tržní sentiment naznačuje silně vyhrocený trh. Podívejme se nejdříve na COT index pozic. U skupiny velkých spekulantů je vyhrocenost trhu očividná – křivka indexu je velmi blízko minima (skupina je extrémně net short). V minulosti trh podobným chováním naznačoval blížící se růst nebo minimálně pohyb ceny do strany.

Skupina zajišťovatelů zatím ještě nedosáhla maxima kolem -0.10. Určitě se mnou ale budete souhlasit, že je křivka blíže k maximu než-li k minimu. Pravděpodobnost růstu ceny je proto vyšší.

Další COT indikátory jsou také velmi zajímavé. Například traders index u obou skupin naznačuje příliš nízké ceny kukuřice, protože křivky indexu dosahují extrémní hodnoty…

COT nám tedy docela jasně naznačuje budoucí růst ceny kukuřice. Pojďme dál…

Technická analýza

Po prudkém letním sešupu se cena zastavila na velmi silném supportu v oblasti 345 centů. Již téměř dva měsíce ho nedokáže prorazit směrem dolů. Prostor se ale zužuje. Z vrchní strany na cenu totiž tlačí krátká klesající trendline, proražení směrem dolů nebo nahoru je proto jen otázkou času.

Komoditní spready

Teď by jste možná čekali, že napíšu o plánu rozšířit moje spreadové portfolio, tedy že se chystám nakoupit bull spread na kukuřici. Ano, vyhrocenost na COTu je pro mě silnou indicií, ale i přes to teď o kukuřici nemám zájem. Jak jsem to už učila i mé studenty, bull spready se tady obchodují jen velmi zřídka.

Podívejme se například na chování spreadu ZCH18-ZCN18 v minulých letech. Malou růstovou tendenci by jsme tam asi našli, zejména na přelome roku. Nic lákavého to ale pro mě osobně není. Poměr riziko/očekávaný zisk není zajímavý.

Důvodem, proč bull spready na kukuřici neobchoduji i v případe silně vyhroceného trhu, je struktura trhu. Převládá zde totiž silné contango. Důkazem je contango histogram, kde najdete přímo spočtenou procentuální četnost contanga za dané časové období. Následující grafy se vztahují na posledních 5 let.

Jak můžeme vyčíst přímo z grafu a také z čísel, trh se v drtivé většině případů nachází skutečně v contangu. Tohle prostředí ale není pro bull spready moc vhodné.

Když si zobrazíme graf spreadu s full carry, tak zjistíme, že i maximální riziko je ještě velké – kolem 10 bodů (vzdálenost spreadu od full carry). Spread tedy má ještě poměrně velký prostor pro pokles.

Pár slov na závěr…

Berte to prosím jenom jako můj pohled na trh. Samozřejmě netvrdím, že tato příležitost nevyjde. Jsou obchodníci (a dokonce i mí studenti), kteří bull spready na kukuřici zobchodují. Existují situace, kdy bull spready i na tomto trhu můžou vyjít. Já ale zůstávám jenom jako pozorovatel, bull spready na kukuřici do mého portfolia nezapadají.