Komoditní spready

Aktuální příležitosti na zrninách

Dnes se zaměřím na zrniny. Tyto trhy jsou v poslední době všechny silně přeprodané. Spreadový obchodník se v takových situacích soustředí na bull spready. Ne všechny typy trhů ale jsou na bull spready vhodné. Dnes se na to podíváme trochu podrobněji.

Sója

Začínám tímto trhem, protože pro bull spready je ze všech zrnin nejzajímavější. Je zde samozřejmě ještě sójový šrot, ten ale se sójou silně koreluje, takže se v podstatě jedná o tu samou myšlenku.

Nejoblíbenější je bull spread mezi dvěma sklizněmi, tzn. červenec – listopad (pro tento rok je to konkrétně ZSN18-ZSX18). Na následujícím grafu můžete vidět jeho vývoj za posledních 10 let. Je zjevné, že spread dokáže být v některých letech velmi zajímavý. Poměr podstupovaného rizika k výslednému zisku zde může být velice zajímavý.

Jak si ale můžete všimnout, není to tak každým rokem. Větší polovinu křivek totiž najdete spíše ve spodní části grafu. Spread nemusí až tolik vzrůst, nebo dokonce nemusí vzrůst vůbec. To je ale typický znak bull spreadů obecně. Velmi příznivý poměr RRR, na druhou stranu nízká úspěšnost.

A jak to tedy vidím tento rok? Velmi podrobně jsem můj náhled rozebrala v posledních Spreadových reportech. Já osobně ještě vyčkávám na korekci. Myslím si, že by spread mohl ještě vyzrát, tzn. nějakou dobu ještě konsolidovat kolem nulové hladiny.

Ano, je pravda, že je trh extrémně vyhrocený. Cena sóji ale zatím odmítá překonat silnou bariéru na 1000 centech. Pokud uvidím na grafu jasný breakout, bude to pro mě další podpůrný signál. Samozřejmě bude záležet také na vývoji dalších analýz.

Proražení sóji směrem nahoru může být podporováno také dvěma aktuálními fundamenty. Jednak je to hrozící sucho v Jižní Americe, kde pomalu začínají sklízet sóju. Dlouhé sucho by mohlo dosavadní očekávání zhoršit. Druhý důvod je poměrně silný export z USA, který by mohl růst sóji také podpořit.

Pšenice

Velmi zajímavá je také pšenice. Pro nás jako spreadové obchodníky je to spíše krátkodobá příležitost. Jedná se o bull spread ZWH18-ZWK18, který sama držím.

I zde je trh z pohledu COT analýzy jednoznačně přeprodaný. To ale nemusí znamenat okamžitý výstřel ceny komodity. Pokojně se může stát, že se tato nerovnováha vyrovná menší růstovou korekcí nebo dlouhodobější konsolidaci. V takovém případě by ale bull spread šel do strany, nebo mírně klesl.

Zatím se ale zdá, že by růst na pšenici nemusel byt beznadějný. Nejbližší březnový kontrakt jednoznačně prorazil směrem nahoru. Momentálně testuje silnou rezistenci na 460 centech. Pokud se ceně podaří překonat i tuto bariéru, vidím zde velmi slušnou šanci na dosažení hladin nad 500 centy.

Tuto příležitost vidím skutečně jenom jako velmi krátkodobou. Zanedlouho vyexpiruje březnový kontrakt, takže moc času už nezbývá. Ale jak jsem zmínila i ve Spreadovém reportu, je zde ještě jedna věc, která by mohla být pro bull spready dlouhodobě příznivá a také pro samotný trh s pšenicí. Jedná se o pokles maximální storage rate (nákladů spojených s fyzickým držením komodity). Trh se o to již několikrát pokusil, ale zatím to nikdy nevyšlo.

Jako skvělou pomůckou, která nám pomáhá předpovídat změnu storage rate a tím pádem i full carry, je analýza running averages. Tu můžete vidět na následujícím grafu. Velmi zjednodušeně vysvětlím, že k poklesu full carry dojde v případě, když aktuální hnědá křivka zakončí ve spodní žluté oblasti (tj. pod 50%). To by s velkou pravděpodobností zatlačilo na bear spready směrem dolů a na bull spready směrem nahoru.

Jako podpůrný fakt pro růst pšenice zde také figuruje abnormální sucho v USA, což zhoršuje celkové podmínky pro dobrou úrodu. Zatím len poměrně malé procento pšenice vykazuje dobrý vývoj.

Dolar

V nedávném článku jsem vzpomínala, že pohyb dolaru ovlivňuje i další komodity. Momentálně není vyloučeno, že krátkodobě půjde dolar nahoru. Naznačuje to cenový pohyb a také analýza sentimentu.

Pokud tedy dolar nahoru skutečně půjde, bude to mít negativní dopad i na zrniny. Dolar sice tuto skupinu komodit neovlivňuje do takové míry jako třeba kovy nebo energie, ale příznivé by to nebylo. V každém případě by se na dolaru jednalo nejspíše jenom o krátkou růstovou korekci, která by růst zrnin pravděpodobně jenom přibrzdila.

Sója, sójový šrot a pšenice jsou momentálně pro spreadové obchodníky nejzajímavějšími trhy ze skupiny zrnin. Kukuřice je taky očividně přeprodaná, ale zde bull spready nejsou až tak zajímavé, proto si na tomto trhu počkám spíše na bear spready.