Akcie

Bill Gates se topí v odpadcích

Druhý nejbohatší muž světa má solidní akciové portfolio, kde na prvním místě je legendární Berkshire Hathaway s podílem 47 procent. Hned na druhém místě je společnost, na kterou se podíváme v tomto článku.

10 % portfolia Bill Gates drží v… odpadcích, ve společnosti Waste Management. Kapitalizaci má 44 miliard a a 17 let v řadě zvyšuje dividendy – máme tu aspiranta na dividendového aristokrata, tedy společnost, která dividendy zvyšuje více než 25 let v řadě.

Odpadky jsou sice komoditní sektor, ale společnost spojuje dvě odvětví dohromady – svoz odpadu a recyklaci, což jí dává určitou konkurenční výhodu. Současně jde o služby, takže objem služeb klesne pouze s malou pravděpodobností. Pro vstup do sektoru pak je silná kapitálová náročnost, což omezuje konkurenci.

Analýza společnosti Waste Management – vyplatí se investice?

Dvacetiletý vývoj ceny akcie je zde:

Vývoj ceny akcie od loňského podzimu odpovídá trhu:

Toto jsou základní položky, jak je společnost shrnula do jedné tabulky a porovnala posledních 5 let:

Na řádku „Working capital“ si můžeme všimnout, že společnost dlouhodobě fungovala se záporným pracovním kapitálem. Vzhledem k tomu, že dokáže bez problémů sehnat peněžní prostředky, to nebyl pro problém. A bude to pokračovat do budoucna, prosincový pracovní kapitál ve výši 3 miliardy je jenom krátkodobý. Je to vidět skokovým navýšením dlouhodobých závazků přibližně o 3,5 miliardy.

Tato položka představuje hlavní část růstu objemu aktiv (peníze za právě načerpané úvěry byly ještě na firemních bankovních účtech). To je částka odpovídající krátkodobému skokovému nárůstu pracovního kapitálu (závazky jsou totiž dlouhodobé). Vzhledem k fungování společnosti nebude záporný pracovní kapitál problém, i když u řady jiných firem to to problém být mohl.

Tyto nově získané finanční prostředky budou použity na akvizice menších společností (v posledních 3 letech jich proběhlo několik desítek). Vzhledem k nezbytnému dlouhodobému financování tohoto druhu investic je zadluženost společnosti uspokojivá. Vlastní kapitál činí 7,1 miliardy dolarů, celkové závazky 20,7 miliardy.  Důležitá je skutečnost, že 65 % těchto závazků jsou závazky dlouhodobé, které jsou primárně využívány k financování investic.

Jak vypadá vývoj tržeb a zisku?

Provozní zisk se v posledních 3 letech pohybuje na stabilní úrovni kolem 2,7 miliard dolarů. Tržby, EBITDA (zisk před odpisy, úroky a zdaněním) a provozní cash flow stabilně plynule rostou, provozní marže je velmi stabilní, mírně rostoucí. Předvedeno do grafu je vše vidět názorně:

Tato skutečnost nejlépe zobrazuje stabilitu fungování této společnosti.

Waste Management dále vyplácí dividendy, již 17 let po sobě. Od doby, kdy je společnost vyplatila poprvé (symbolicky 1 cent na akcii) navíc plynule rostou. Přitom výplatní poměr se v posledních letech drží na stabilní úrovni kolem 40 procent. Z tohoto lze usuzovat, že rostoucí dividendy bude společnost schopna udržet do budoucna.

Dividendový výnos za posledních 17 let:

Díky růstu ceny akcie v posledních 2 letech poklesl dividendový výnos na 2% úroveň, aktuální úroveň činí 2,1 %. Pokles dividend v nejbližší době pravděpodobně nenastane a pokud by dividendový výnos šel směrem dolů, nastalo by to v situaci, kdyby ceny akci rostla rychleji, než dividendy, proto by další pokles ceny akcie nabídl zajímavé investice pro investory hledající pasivní dividendový příjem. Tímto způsobem bylo během dubna dosaženo dno, kdy ceny přitáhla investory hledající dividendové investiční příležitosti.

Závěr – investovat nebo ne?

Společnost je rozhodně zajímavá a je vidět, že její čísla nadále rostou. Doporučuji doplnit analýzu o ocenění společnost a pokud ji uznáte za zajímavou a vhodnou do vašeho portfolia, klidně do ní zainvestujte. Jak zpracovat analýzu a ocenění se dozvíte třeba v mém kurzu obchodování a analýzy akcií.